Trygghet

Trygg i Danderyd är ditt lokala brottsförebyggande råd. Vi arbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Danderyds kommun.

Rådets främsta uppgifter är att:

  • Ta reda på var problemen finns.
  • Ge förslag till åtgärder.
  • Stimulera brottsförebyggande samarbete mellan kommunala, statliga och privata aktörer.
  • Verka aktivt för ökat medborgarengagemang.'
  • Följa upp åtgärder och projekt.
  • Informera allmänheten om vårt arbete.
  • Öppna en dialog med kommunens invånare.

Brottsförebyggande samverkan

Trygg i Danderyd samarbetar med samhällsutvecklingsförvaltningen, miljö- och stadsbyggnadskontoret, Polisen, Ungt Fokus, Grannsamverkan, föreningslivet och näringslivet med flera.

Trygghetsundersökning 2016

Sammanställning av trygghetsundersökning 2016

Kontaktinformation

Trygg i Danderyd

Box 66, 182 05 Djursholm

Handläggare
Annette Lindell
trygg@danderyd.se
08-568 910 78

Uppdaterad: 2024-05-08