Försäkringar

Danderyds kommun har ett försäkringsskydd genom Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF). Där ingår en olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar samt en tjänstereseförsäkring för barn, ungdomar och personal.

Olycksfallsförsäkring

Folkbokförd i Danderyd

Försäkringen gäller för barn och elever som är inskrivna i kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Danderyd kommun.

Folkbokförd i en annan kommun

Barn och ungdomar som är folkbokförda i en annan kommun, men som är inskrivna i en kommunal skola eller förskola i Danderyds kommun, är försäkrade under verksamhetstid. Det vill säga de är försäkrade under den tid de deltar i verksamhet anordnad av skolan eller förskolan samt under den tid de är på väg till eller från sådan verksamhet. 

Om det inträffar en olycksfallsskada där båda kommunerna har sitt försäkringsskydd i SRF så kan enbart en av kommunernas olycksfallsförsäkring användas.

Villkor och anmälan

Anmälan görs av vårdnadshavare om händelsen drabbat ett barn eller en omyndig person. En myndig person som drabbats, anmäler detta själv.

Villkor för olycksfallsförsäkring

Anmälan av olycksfallsskada

Försäkringsbrev 2024 Kollektiv olycksfallsförsäkring

Om en elev har en planerad operation eller en skada som inte är ett olycksfall rekommenderas att ta kontakt med sitt privata försäkringsbolag.

Tjänstereseförsäkring

Denna försäkring gäller för skolbarn vid skolresa.

Anmälan görs av vårdnadshavare om händelsen drabbat ett barn eller en omyndig person. En myndig person som drabbats, anmäler detta själv.

Villkor för tjänstereseförsäkring

Anmälan om olycksfallsskada vid skolresa

Kontakt

Vid frågor om kommunens försäkringsskydd för barn och elever, kontakta Stockholmsregionens Försäkring AB.

Kontakta Stockholmsregionens Försäkring AB

Uppdaterad: 2024-05-31

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.