Val av skola

När du vill ansöka om plats på en kommunal eller fristående skola i Danderyd använder du dig av vår e-tjänst. Via e-tjänsten kan du också säga upp en plats, ändra vistelsetid för ditt barn och uppdatera dina kontaktuppgifter.

E-tjänst för val av skola

När du vill ansöka om plats på en grundskola i Danderyd använder du dig av vår e-tjänst Välj förskola, pedagogisk omsorg, grundskola eller fritidshem.

E-tjänsten används inte för att ansöka om plats i grundsärskola, resursklass eller verksamhet för språkstörning. Då sker ansökan på annat vis, se nedan. 

Ansök till grundsärskola

Ansök till resursklass samt verksamhet för språkstörning

Välja skola inför hösten 2023

Mellan den 17 januari och den 5 februari 2023 ska du som är vårdnadshavare till ett barn som till hösten 2023 ska börja i förskoleklass eller åk 7 välja skola till ditt barn. I vissa fall gäller det även barn som ska börja åk 4.

Mer information skickas hem till dig som berörs, i mitten av januari. Placeringsbesked skickas normalt ut i mitten av mars.

Läs mer om hur valet av skola går till

Antagningsordning

När det är fler sökande än det finns platser på en kommunal skola i Danderyd, är det den relativa närhetsprincipen som avgör vem som får en plats och inte.

Så här fungerar antagningsordningen

På väg att flytta till Danderyd

Är barnet eller eleven på väg att flytta till Danderyd och även bli folkbokförd här kan en kopia på till exempel ett köpekontrakt visas hos de skolor som du söker till, eftersom det är skolorna själva som hanterar sina antagningar. Ansökan görs via e-tjänsten Välj förskola, pedagogisk omsorg, grundskola eller fritidshem, samma e-tjänst som bosatta i kommunen använder.

Bosatt i annan kommun

Danderydsbarn har alltid förtur till plats inom den egna kommunen. Barn och elever som inte är folkbokförda i Danderyd, kan i mån av plats få en placering på en skola här. Ansökan görs då via samma e-tjänst som används av bosatta i kommunen; Välj förskola, pedagogisk omsorg, grundskola eller fritidshem.

Val av grundskola utanför Danderyd

Kommunen har tillsammans med vårdnadshavarna ansvar för att alla skolpliktiga elever i Danderyd genomför sin skolplikt. Om du som vårdnadshavare vill att ditt barn ska gå i en skola utanför Danderyd ansöker du direkt till den skolan och meddelar sedan bildningsförvaltningen i Danderyd vilken skola som ditt barn går på.

Danderyds kommun ersätter grundskolor i andra kommuner i Sverige med samma belopp, skolpeng, som skolorna i Danderyd får. Skolpeng betalas däremot inte ut till skolor utanför Sverige. 

Kvaliteten i skolorna

Det finns flera olika tjänster som gör det möjligt att jämföra skolor med varandra och som visar statistik över kvaliteten i Danderyds skolor.

Kvalitet i Danderyds skolor

Riktlinjer för val av skola

Riktlinjer - att välja grundskola i Danderyd

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-01-23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.