Val av skola

När du vill ansöka om plats på en kommunal skola i Danderyd använder du dig av vår e-tjänst. Via e-tjänsten kan du också säga upp en plats, ändra vistelsetid för ditt barn och uppdatera dina kontaktuppgifter. För att ansöka om plats i en fristående skola, kontaktar du dem.

E-tjänst för val av skola

När du vill ansöka om plats på en grundskola i Danderyd använder du dig av vår e-tjänst Välj förskola, pedagogisk omsorg, grundskola eller fritidshem. Detta gäller under de tider då det inte är skolval. 

Under skolvalsperioden och ytterligare en vecka - den 22 januari till och med den 19 februari - är det inte möjligt att ansöka om byte av skola via e-tjänsten. 

För att ansöka om plats i anpassad grundskola, resursklass eller verksamhet för språkstörning görs ansökan på annat vis, se nedan. 

Ansök till anpassad grundskola

Ansök till resursklass samt verksamhet för språkstörning

Välja skola till hösten 2024

Skolvalsperioden för vårdnadshavare som vill ansöka om plats i en kommunal skola till hösten för barn som då ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 behövde göra detta senast den 12 februari.

Nu är skolvalsperioden avslutad och placeringsbesked skickas ut i slutet av mars. 

Antagningsordning

När det är fler sökande än det finns platser på en kommunal skola i Danderyd, är det den relativa närhetsprincipen som avgör vem som får en plats och inte.

Så här fungerar antagningsordningen

På väg att flytta till Danderyd

Är barnet eller eleven på väg att flytta till Danderyd och även bli folkbokförd här kan en kopia på till exempel ett köpekontrakt visas hos de skolor som du söker till, eftersom det är skolorna själva som hanterar sina antagningar.

Ansökan görs via e-tjänsten Välj förskola, pedagogisk omsorg, grundskola eller fritidshem, samma e-tjänst som bosatta i kommunen använder.

Bosatt i annan kommun

Danderydsbarn har alltid förtur till plats inom den egna kommunen. Barn och elever som inte är folkbokförda i Danderyd, kan i mån av plats få en placering på en skola här.

Ansökan görs via samma e-tjänst som används av bosatta i kommunen; Välj förskola, pedagogisk omsorg, grundskola eller fritidshem.

Val av grundskola utanför Danderyd

Kommunen har tillsammans med vårdnadshavarna ansvar för att alla skolpliktiga elever i Danderyd genomför sin skolplikt. Om du som vårdnadshavare vill att ditt barn ska gå i en skola utanför Danderyd ansöker du direkt till den skolan och meddelar sedan bildningsförvaltningen i Danderyd vilken skola som ditt barn går på.

Danderyds kommun ersätter grundskolor i andra kommuner i Sverige med samma belopp, skolpeng, som skolorna i Danderyd får. Skolpeng betalas däremot inte ut till skolor utanför Sverige. 

Kvaliteten i skolorna

Det finns flera olika tjänster som gör det möjligt att jämföra skolor med varandra och som visar statistik över kvaliteten i Danderyds skolor.

Kvalitet i Danderyds skolor

Regler för val av skola

Regler för val av grundskola i Danderyds kommun - gäller fr.o.m. 2024-01-01

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-05-22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.