Val av skola

När du vill ansöka om plats på en kommunal eller fristående skola i Danderyd använder du dig av vår e-tjänst. Via e-tjänsten kan du också säga upp en plats, ändra vistelsetid för ditt barn och uppdatera dina kontaktuppgifter.

E-tjänst för val av skola

När du vill ansöka om plats på en skola i Danderyd använder du dig av vår e-tjänst.

E-tjänsten används inte för att ansöka om plats i grundsärskola eller i särskilda undervisningsgrupper. Då sker ansökan på annat vis. 

Ansök till grundsärskola

Ansök till särskild undervisningsgrupp

Skolval inför hösten

Skolvalet öppnar i januari varje år och gäller elever som påföljande höst ska börja i förskoleklass eller årskurs 7. Det gäller även för elever som går i en skola som endast har undervisning upp till årskurs 3, men som till hösten ska börja i årskurs 4. Skolvalet stänger normalt i mars.

Antagningsordning

När det är fler sökande än det finns platser på en kommunal skola i Danderyd, är det den relativa närhetsprincipen som avgör vem som får en plats och inte.

Så här fungerar antagningsordningen

På väg att flytta till Danderyd

Är barnet eller eleven på väg att flytta till Danderyd och även bli folkbokförd här kan en kopia på till exempel ett köpekontrakt kan visas hos de skolor som du söker till, eftersom det är skolorna själva som hanterar sina antagningar. Ansökan görs via e-tjänsten, samma tjänst som bosatta i kommunen använder.

Bosatt i annan kommun

Danderydsbarn har alltid förtur till plats inom den egna kommunen. Barn och elever som inte är folkbokförda i Danderyd, kan i mån av plats få en placering på en skola här. Ansökan görs då via samma e-tjänst som används av bosatta i kommunen.

Val av grundskola utanför Danderyd

Kommunen har tillsammans med vårdnadshavarna ansvar för att alla skolpliktiga elever i Danderyd genomför sin skolplikt. Om du som vårdnadshavare vill att ditt barn ska gå i en skola utanför Danderyd ansöker du direkt till den skolan och meddelar sedan bildningsförvaltningen i Danderyd vilken skola som ditt barn går på.

Danderyds kommun ersätter grundskolor i annan kommun i Sverige med samma belopp, skolpeng, som skolorna i Danderyd får. Skolpeng betalas däremot inte ut till skolor utanför Sverige. 

Jämför skolor

Det finns flera olika tjänster som gör det möjligt för dig att jämföra skolor med varandra. Vi rekommenderar de jämförelsetjänster som finns hos Skolverket.

Statistik från Skolverket för Danderyds kommun

Hitta och jämför grundskolor - statistik från Skolverket

Riktlinjer för val av skola

Riktlinjer - att välja grundskola i Danderyd

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-07-28

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.