Kvalitetsutvärdering Våga visa

Våga visa är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet. Genom resultaten från enkäter kan kommunernas förskolor, grundskolor och gymnasieskolor jämföras och utvärderas.

Syftet med Våga visa är att undersöka och utvärdera kvaliteten i kommunala och fristående verksamheter och att utbyta erfarenheter kommuner emellan. Genom Våga visa kan goda exempel spridas som bidrar till lärande och utveckling för alla.

Metoder och resultat

Arbetet inom Våga visa utgår ifrån skolformens läroplan och är en del i det systematiska kvalitetsarbete som varje verksamhet bedriver. De områden som ingår i utvärderingarna är bland annat normer och värden, utveckling och lärande samt ansvar och inflytande.

Våga visas utvärderingsarbete genomförs med hjälp av enkäter. Enkätundersökningarna genomförs bland vårdnadshavare och elever inom följande grupper, i såväl kommunala som fristående verksamheter:

  • Vårdnadshavare som har barn i förskolan eller i den pedagogiska omsorgen
  • Vårdnadshavare som har barn i förskoleklass, årskurs 3, årskurs 6 eller i anpassad grundskola
  • Elever i årskurs 3, 6 och 8
  • Elever i gymnasieskolan åk 2 (i samverkan med Gymnasieantagningen Storsthlm)

Syftet med enkäterna är att undersöka kvaliteten i verksamheterna. Samma undersökning genomförs i flera andra kommuner i Stockholm, vilket gör det möjligt att jämföra Danderyds resultat med andra kommuners.

Enkätsvar 2023

Enkätsvar förskolor och pedagogisk omsorg 2023

Enkätsvar grundskolor 2023

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-06-26