Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Fritidshem på Stocksundsskolan och Långängsskolan

Fritidshemmen omfattas av skollagen och tillämpar den nationella läroplanen, Lgr-22. Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan samt stimulera elevernas utveckling och lärande. Eleverna ska erbjudas en meningsfull fritid och rekreation och verksamheten ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. En viktig del i fritidshemmets verksamhet är att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

 

Påskharar

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.