Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Fritidshem

Fritidshemmen omfattas av skollagen och tillämpar den nationella läroplanen, Lgr-22. Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan samt stimulera elevernas utveckling och lärande. Eleverna ska erbjudas en meningsfull fritid och rekreation och verksamheten ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. En viktig del i fritidshemmets verksamhet är att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

 

Påskharar