Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Trivsel och anti-mobbning

På Stocksundsskolan och Långängsskolan ansvarar trygghetsteamet tillsammans med berörda elever och föräldrar för att se till att mobbning eller annan kränkande särbehandling upphör.

Elever För Elever

Elever För Elever består av lärare och elever som arbetar för att skapa god stämning i skolan. Vårt mål är att alla ska bemötas trevligt i skolan och att alla ska känna till skolans trivselregler.

Vi är uppmärksamma på om någon blir trakasserad under rasterna. Den elev som känner sig utsatt kan vända sig till oss och prata och få stöd i att berätta för sin lärare.

Elever För Elever föregår med gott exempel och bidrar till att så många elever som möjligt lär känna varandra.

Trygghetsteamet

På Stocksundsskolan och Långängsskolan ansvarar trygghetsteamet tillsammans med berörda elever och föräldrar för att se till att mobbning eller annan kränkande särbehandling upphör. Mobbning definieras som en upprepad handling som innebär att någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Trygghetsteamet består av lärare, kurator och skolsköterska. Vi dokumenterar varje anmält mobbningsärende och upprättar ett åtgärdsprogram.

Så här agerar vi på misstänkt mobbning

  • När skolan får besked om att det finns en misstanke om mobbning kontaktas medlemmar i antimobbningsgruppen/trygghetsteamet omedelbart. Teamet samlar information om vad som hänt.
  • Vi samtalar med den eller de som mobbar och kommer överens om att mobbningen måste upphöra omedelbart. Vi talar om att vi kommer att ha extra kontroll på den eller de som mobbar. Om möjligt sker samtalet samma dag som misstanken uppdagas. 
  • Efter första dagens samtal kontaktar vi samtliga föräldrar.
  • En vecka efter det första samtalet har vi ett uppföljningssamtal med de inblandade då vi hör hur det gått och stämmer av att mobbningen har upphört.

Likabehandling

Plan för Likabehandling Stocksundsskolan

Plan för Likabehandling Långängsskolan