Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Trivsel och trygghet

På Stocksundsskolan och Långängsskolan ansvarar Trygghetsteamet för att se till att trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling upphör.

Elever För Elever

Elever För Elever består av lärare och elever som arbetar för att skapa god stämning i skolan. Vårt mål är att alla ska bemötas trevligt i skolan och att alla ska känna till skolans trivselregler.

Vi är uppmärksamma på om någon blir trakasserad under rasterna. Den elev som känner sig utsatt kan vända sig till oss och prata och få stöd i att berätta för sin lärare.

Elever För Elever föregår med gott exempel och bidrar till att så många elever som möjligt lär känna varandra.

Trygghetsteamet

På Stocksundsskolan och Långängsskolan har vi ett trygghetsteam som arbetar  för att se till att trakasserier eller annan kränkande behandling upphör.  Trygghetsteamet består av lärare, kurator och skolsköterska. Vi dokumenterar varje anmält ärende och upprättar en handlingsplan.

Likabehandling

Plan för Likabehandling Stocksundsskolan

Plan för Likabehandling Långängsskolan