Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Stocksundsskolan fritidshem

Avdelningar

Månen - Förskoleklass
08-568 914 24
Stjärnan - Årskurs 1
08-568 914 19
Galaxen - Årskurs 2
08-568 914 23
Solen - Årskurs 3
08-568 914 22
Kometen - Årskurs 4-6
08-568 914 21
Öppning-/Stängningsfritids (Månen)
08-568 914 24

 

Fritidshem F-3:

Vi strävar efter att erbjuda varje barn en meningsfull fritid där det fria valet sätts i fokus. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin sociala kompetens, självkänsla och identitet genom ett positivt samspel med andra barn och vuxna.

Vi vill ge barnen ett varierat utbud av aktiviteter och stort utrymme för lek under tiden på fritids. Genom rutiner, trygghet och en verksamhet som barnen får vara med och påverka, vill vi att barnen ska känna glädje när de kommer till vårt fritidshem, likväl som att föräldrarna ska känna att deras barn har god omsorg. 

På varje avdelning finns en whiteboardtavla med aktuell planering över de aktiviteter som sker under den närmaste perioden. Fritidshemmets verksamhet bygger dels på våra styrdokument men även på barnens intressen, mognad och behov. Varje vecka publicerar respektive fritidshem ett veckobrev via Vklass.

Öppettider för våra skolors fritidshem är 7.15-17.15 måndag- fredag. 

Kometen åk 4-6

Stocksundsskolans fritidsverksamhet för elever i år 4-6. Utifrån elevernas behov och intressen skapar vi en meningsfull fritid. Vi pedagoger är noga med att ha ett tydligt förhållningssätt inför eleverna där vi sätter tydliga ramar och inger trygghet. Att lära sig att ta hänsyn och respektera varandra och att vara en bra kamrat är något som vi lägger stor vikt på i vår verksamhet.

Här erbjuds eleverna idrott, skapande, drama, musik, dans, data och att bara vara och mycket annat. Vi arbetar veckovis kring olika teman. Aktivitetsschema över aktiviteterna finns uppsatta på en tavla i korridoren. Vid behov finns det även möjligheter till läxläsning. 

Under loven har vi som mål att göra mer externa aktiviteter utifrån elevernas egna önskemål, som exempelvis bowling, bad, skogsutflykter eller museibesök.

Öppettider under läsåret är kl. 13.00 - 16.30 Under loven kl. 08.00 - 16.30.

Samling varje dag 14.30. Mellanmål serveras i matsalen under eftermiddagen från kl. 14.40.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.