Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Organisation

Stocksundsskolan och Långängsskolan bildar tillsammans en enhet med en gemensam ledning.

Skolledning

Ledningen för Stocksundsskolan och Långängsskolan består av rektor Marie Altenberg, biträdande rektorer och ansvarig samordnare för fritidsverksamheten.

marie.altenberg@danderyd.se

Arbetslag

Stocksundsskolan har ett arbetslag F-3 och tre arbetslag i årskurs 4-6. Långängsskolan har ett arbetslag för förskoleklass till årskurs tre. Våra fritidshem bildar egna arbetslag  och är integrerade i skolan genom samverkan och gemensamma lokaler. Stocksundsskolan har fritidshem för elever i årskurs 4-6.

Personal

Stocksundsskolan och Långängsskolan har tillsammans omkring 100 anställda fördelade på lärare, fritidspedagoger och övrig personal inom skola och fritidshemsverksamhet. Bland övrig personal ingår specialpedagoger, elevassistenter, bibliotekarier, skolmåltidspersonal, skolsköterskor, skolpsykolog, rektorsassistent, vaktmästare och fritidssamordnare.