Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Skolsköterska och skolkurator

Målsättningen med skolhälsovården är att bevara och förbättra elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa samt att förebygga och spåra sjukdom och handikapp. Här hittar du även kontaktuppgifter till personal inom vår elevhälsa.

Hälsoundersökningar

Skolsköterskan följer regelbundet elevernas fysiska tillväxt, utveckling samt kontroll av hörsel, syn och rygg. Läkarundersökning erbjuds första skolåret för nya elever samt vid behov. 

Skolsköterskan utför enklare sjukvårdsåtgärder och därför hänvisas elever i stor utsträckning till lämplig sjukvårdsinrättning.

Vaccinationer

Skolhälsovården följer rekommenderat barnvaccinationsprogram. Tidigare vaccinationer kontrolleras och eventuella kompletteringar föreslås. Vaccinationerna är frivilliga och kostnadsfria. Före varje vaccination fyller vårdnadshavare i ett tillstånd.

Förebyggande hälsovård

Skolhälsovårdens har till uppgift att medverka till att eleverna får en god fysisk och psykisk arbetsmiljö i skolan och ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, speciallärare och skolpsykolog.

Tystnadsplikt

Skolläkare och skolsköterska arbetar under lagstadgad tystnadsplikt.

Specialkost

Vid behov av specialkost skall blankett fyllas i och lämnas till skolan.

Blankett för specialkost

 

Skolläkare

Tid hos skolläkare Maria Bergström bokas via skolsköterskan.

Skolsköterska Stocksundsskolan 

Marlene Westerberg,

Telefon: 08 - 568 914 03
E-post: marlene.westerberg@danderyd.se

Arbetstid: 08:00 - 16:30

Skolsköterska Långängsskolan

Helena Elfström

helena.elfstrom@danderyd.se

Telefonnummer: 08 568 915 55

Arbetstid: Tisdagar 8.00 - 16.00

 

Skolkurator

Cristina Fuentes

Mail: cristina.fuentes@danderyd.se

Telefonnummer: 08 - 568 914 12 

Arbetstid: 08:00 - 14:00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.