Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator

Målsättningen med skolhälsovården är att bevara och förbättra elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa samt att förebygga och spåra sjukdom och handikapp. Här hittar du även kontaktuppgifter till skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator.

Hälsoundersökningar

Skolsköterskan följer regelbundet elevernas fysiska tillväxt, utveckling samt kontroll av hörsel, syn och rygg. Läkarundersökning erbjuds första skolåret, för nya elever samt vid behov. 

Skolsköterskan utför enklare sjukvårdsåtgärder och därför hänvisas elever i stor utsträckning till lämplig sjukvårdsinrättning.

Vaccinationer

Skolhälsovården följer rekommenderat barnvaccinationsprogram. Tidigare vaccinationer kontrolleras och eventuella kompletteringar föreslås. Vaccinationerna är frivilliga och kostnadsfria. Före varje vaccination fyller vårdnadshavare i ett tillstånd.

Förebyggande hälsovård

Skolhälsovårdens har till uppgift att medverka till att eleverna får en god fysisk och psykisk arbetsmiljö i skolan och ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, speciallärare och skolpsykolog.

Tystnadsplikt

Skolläkare och skolsköterska arbetar under lagstadgad tystnadsplikt.

Specialkost

Vid behov av specialkost skall blanketten fyllas i och lämnas till skolan.

Specialkost blankett

Skolläkare

Tid hos skolläkare Ylva Norlander bokas via skolsköterskan.

Skolsköterska Stocksundsskolan 
Marlene Westerberg, 08 - 568 914 03

marlene.westerberg@danderyd.se

Arbetstid 
Tisdag-fredag: 8.00 - 16.30.
 

Skolpsykolog

Anneli Stiernborg

Mobilnummer: 073 - 078 34 04
Telefonnummer: 08 - 568 914 09 
Mottagning och telefontid: Måndag - onsdag: 8 - 17.

Skolkurator

Johanna Riechen, 08-568 914 12.