Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Vision och verksamhetsidé

Stocksundsskolan och Långängsskolan arbetar efter visionen: Våga, Vilja, Växa.

Visionen gäller framförallt för våra elever som vi vill ska nå oanade höjder och utvecklas till sin fulla potential. Men visionen gäller även personalen på skolan. Med en personal som vågar att utvecklas och utmana sig själva i sin vilja att nå goda resultat får vi personal och elever att växa.

Verksamhetsidé

På Stocksundsskolan och Långängsskolan skapar vi lust till livslångt lärande i en trygg och trivsam miljö. Alla elever ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov till kreativa och ansvarskännande människor. 

En grundläggande förutsättning för elevernas lärande är att de trivs och känner sig trygga i skolan. För detta krävs att elever och vuxna visar varandra hänsyn och respekt.
Ingen ska utsättas för kränkande behandling, det gäller såväl elever som vuxna.

Skolornas verksamhet utvecklas tillsammans med elever och föräldrar och utvärderas regelbundet.

Styrdokument

Verksamheten styrs bland annat av skollagen, läroplanen (Lgr22) och kommunens inriktningsmål. Utifrån styrdokument och utvärderingar upprättas inför varje läsår såkallade SMARTAmål som vi kontinuerligt arbetar med. 

SMARTA mål: 23/24

Mål 1: Tillgänglig lärmiljö

Mål 2: Samplanering

Mål 3: Vår värdegrund - våra hjärtan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.