Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Stocksundsskolan

Stocksundsskolan har funnits sedan tidigt 1900-tal och har cirka 500 elever. I förskoleklass till årskurs 3 är det idag tvåparallelliga klasser och årskurs 4 till 6 är fyrparallelliga klasser. Personalen arbetar i arbetslag. Arbetslagen är ordnade efter årskurser: personal i årskurs F-3, årskurs 4, årskurs 5 och 6. Våra fritidshem bildar egna arbetslag och är integrerade i skolan genom samverkan och gemensamma lokaler. Vi har även fritidshem för elever i årskurs 4-6.

 

Stocksundsskolans historia

Stocksundsskolan första egna skolhus (nedan till vänster) som byggdes 1903 och revs 1963 låg där Stocksundsskolans matsal i dag är belägen.

Den första klassen i Stocksundsskolan 1904 (nedan till höger). Lärarinnan som var från Älvkarleby hette Anna Gustafva Ohlsson.

 

  skola.jpgFÖrsta klassen.jpg