Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Olycksfallsförsäkring

Danderyds kommun har försäkringsskydd via SRF, Stockholmsregionens Försäkring AB.

Ändringar i olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen är förändrad from 2019-01-01 angående följande:

Försäkringen är harmoniserad så att alla barn och ungdomar i alla kommuner (alla kommuner försäkrade hos SRF) har heltidsomfattning.

Grafiska omfattningen utökas. Försäkringen gäller i Sverige och försäkringen även gäller vid vistelse i annat land i längst 60 dagar vid verksamhet anordnad av kommunen (skolresa/praktik m.m.). Kostnader till följd av olycksfall utanför Sverige ska ersättas separat reseförsäkring eller reseförsäkring ingående i hemförsäkring.

Nya undantag, se punkt 1.5.1, införs som ett olycksfall omfattar inte skada som uppkommit till följd av t ex aktivt deltagande i slagsmål, direkt samband med deltagande i sporter/aktiviteter t ex motorcross, speedway, dykning med tuber, bergsbestigning, fallskärmshoppning m.m., att man inte har framfört ett motorfordon med lagstadgat förarbevis eller körkort eller inte använt godkänd hjälm. Nya ersättningstillägg i försäkringen:

  • Lyte och men
  • Ärrersättning enligt Trafikskadenämnden ersättningstabell
  • Dödsfall oavsett orsak för personer upp till 20 år
  • Ersättning vid sjukhusvård upp till 20 års ålder

Läs mer om förändringarna i detalj i villkoret för olycksfallsförsäkringen som ni hittar på SRF:s webbplats. Där hittar ni även produktblad för olycksfallsförsäkringen som på ett lätt och överskådligt sätt visar vad försäkringen kan lämna ersättning för.

https://www.srfab.net/undersidor/forsakringar.html

Vårdnadshavare och anmälare kan på ett lätt och enkelt sätt anmäla ett olycksfall till oss på SRF:

https://www.srfab.net/undersidor/skador.html#olycksfall