Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Olycksfallsförsäkring

Danderyds kommun har försäkringsskydd via SRF, Stockholmsregionens Försäkring AB.

Ändringar i olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen är förändrad from 2019-01-01 angående följande:

Försäkringen är harmoniserad så att alla barn och ungdomar i alla kommuner (alla kommuner försäkrade hos SRF) har heltidsomfattning.

Grafiska omfattningen utökas. Försäkringen gäller i Sverige och försäkringen även gäller vid vistelse i annat land i längst 60 dagar vid verksamhet anordnad av kommunen (skolresa/praktik m.m.). Kostnader till följd av olycksfall utanför Sverige ska ersättas separat reseförsäkring eller reseförsäkring ingående i hemförsäkring.

Nya undantag, se punkt 1.5.1, införs som ett olycksfall omfattar inte skada som uppkommit till följd av t ex aktivt deltagande i slagsmål, direkt samband med deltagande i sporter/aktiviteter t ex motorcross, speedway, dykning med tuber, bergsbestigning, fallskärmshoppning m.m., att man inte har framfört ett motorfordon med lagstadgat förarbevis eller körkort eller inte använt godkänd hjälm. Nya ersättningstillägg i försäkringen:

  • Lyte och men
  • Ärrersättning enligt Trafikskadenämnden ersättningstabell
  • Dödsfall oavsett orsak för personer upp till 20 år
  • Ersättning vid sjukhusvård upp till 20 års ålder

Läs mer om förändringarna i detalj i villkoret för olycksfallsförsäkringen som ni hittar på SRF:s webbplats. Där hittar ni även produktblad för olycksfallsförsäkringen som på ett lätt och överskådligt sätt visar vad försäkringen kan lämna ersättning för.

https://www.srfab.net/undersidor/forsakringar.html

Vårdnadshavare och anmälare kan på ett lätt och enkelt sätt anmäla ett olycksfall till oss på SRF:

https://www.srfab.net/undersidor/skador.html#olycksfall

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.