Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Om skolorna

Stocksundsskolan och Långängsskolan bildar tillsammans en enhet med en gemensam ledning.

Långängsskolan

Långängsskolan har ca 200 elever. Eleverna går i klasser och personalen arbetar i ett gemensamt arbetslag, F-3. Våra fritidshem bildar egna arbetslag och är integrerade i skolan genom samverkan och gemensamma lokaler.

08 - 568 914 30
Långängsvägen 13
182 75 Stocksund

Visa på karta

Stocksundsskolan

Stocksundsskolan har cirka 500 elever. Eleverna går i klasser och personalen arbetar i arbetslag. Arbetslagen är ordnade efter årskurser: personal i årskurs F-3, årskurs 4, årskurs 5 och 6. Våra fritidshem bildar egna arbetslag och är integrerade i skolan genom samverkan och gemensamma lokaler. Vi har även fritidshem för elever i årskurs 4-6.

08 - 568 914 00
Studievägen 4
182 73 Stocksund

Visa på karta

Information från A-Ö

Häfte med praktisk information om Stocksunds- och Långängsskolan