Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Skolrådet

Vårdnadshavarna får insyn i skolans arbete och möjlighet att påverka genom skolrådet, som är ett forum där representanter för skolorna och vårdnadshavarna kan mötas.

Skolrådet verkar för samförstånd och har en rådgivande roll gentemot rektorn inför viktiga beslut. En föräldrarepresentant från varje klass sitter med i skolrådet tillsammans med enhetens ledningsgrupp. Rektor är sammankallande till mötena som äger rum två gånger per termin. Vårdnadshavare har möjlighet att en vecka före mötet lämna förslag på ämnen som de vill att skolrådet ska behandla. Minnesanteckningar läggs ut i SchoolSoft senast en vecka efter mötet.

Ämnen som ofta tas upp är skolans lokaler, trafiken runt skolorna, skolans värdegrund, skolmåltider och skolans budget. Det är av största vikt att det på skolrådet är möjligt att diskutera känsliga frågor, framföra starka synpunkter och ändå ha en konstruktiv dialog.

Vi har även ett "Välkomstmaterial" för vårdnadshavare och elev. Allt som rör skolan är också  listat i ett dokument, från A-Ö.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.