Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Boka kurs och ämnen

Idag har vi ett utbud inom musik, teater, dans, musikal och bild/form. För att ge så många elever som möjligt chans att delta utifrån olika intressen, åldrar och ambitionsnivå är formen för undervisningen indelad i tre nivåer.

Boka kurs

Kurskatalog

Kulturskolans målsättning är att erbjuda ett attraktivt och varierat kursutbud inom olika konstformer.

Verkstadskurser riktar sig till elever i åk 1-2 och skall på ett lekfullt sätt ge eleven möjlighet att prova på olika konstformer. Där det är möjligt finns kursen i nära anslutning till skolan och skoldagens slut.

Studiokurserna är för elever från åk 3 och uppåt. Här ges eleverna möjlighet att lära sig konstformens olika moment utifrån en ämnesplan. Elevernas intresse och ambitionsnivå styr utvecklingstakten inom studion.

Ensemblelinjen från åk 4 finns möjlighet att delta i vår ensemblelinje. Fokus blir orkestern/ensemblen och att skapa tillsammans med andra. Här krävs ett större engagemang från såväl föräldrar som elevernas sida i form av egen träning, lektioner 2 gånger i veckan samt medverka i föreställningar/konserter. Det finns ett begränsat antal platser och uttagning till ensemblelinjen sker utifrån färdighetskrav och aktuell lärare.