Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Vår digitala plattform StudyAlong

Distansundervisning i kulturskolan

Hjälp med att logga in, hitta iRUM 

 

Så här bokar du en kurs i kurskatalog och tar del av information via ditt StudyAlong-kontoStudyAlong 

InstruktionsfilmHur du loggar in på StudyAlong, hittar ditt iRUM samt kan se på film, få fram noter och själv ladda upp film/ljud/foto i ditt iRUM. Filmen är skapad för Älmhults kulturskola, men funkar lika bra för Danderyd:)

Hitta ditt användarnamn och iRUM
Manual för att hitta ditt användarnamn för ditt elevkonto i StudyAlong. 

Guide to log in
How to find your username/account and your iRUM

Video: How to use StudyAlong
A short video about how to log in to your StudyAlong-account and how to upload film/photos. The video is created for Älmhults kulturskola but works equally well for Danderyd:)