Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Bokningsvillkor

Villkor för att boka och delta i Kulturskolans kurser

Danderyds kulturskola erbjuder verksamhet endast för barn och ungdomar upp till 20 år, folkbokförda i Danderyds kommun.

För att kunna boka/betala en kursplats måste vårdnadshavaren registrera ett konto i StudyAlong för sig själv samt ett konto för eleven. Detta för att kunna boka, betala samt få löpande information som berör de kurser som eleven deltar i. När du registrerar och bokar en kurs godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig.

Personuppgiftsansvar och tillgång till data
Du har enligt Dataskyddsförordningen, DFS (GDPR), rätt att få tillgång till den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Mer om hur personuppgifter hanteras inom Danderyds kommun samt hur du begär ut uppgifter finns på danderyd.se du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud för frågor (dataskydd@danderyd.se alternativt 08-568 910 00).

PlayAlong AB är enligt avtal personuppgiftsbiträde för Danderyds kommun (i enlighet med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). PlayAlong AB äger systemet StudyAlong, Danderyds kommun äger datan. Såväl PlayAlong som Danderyds Kulturskola har tillgång till datan.

Om StudyAlong

Priser
Priset för kulturskolans kurser framgår i kurskatalogen och anges alltid inklusive moms. I kundvagnen visas det totala priset samt eventuella övriga avgifter inklusive moms. Betalningsvillkor finns angivet i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.

Köpprocessen och betalningsvillkor
Köpet genomförs och bokningen är definitiv när du godkänner betalning via faktura alternativt betalar med kort/swish. Fakturan skickas till den vårdnadshavare som bekräftat platsen och ska betalas innan förfallodatum -30 dagar, därefter överlämnas fordran till inkasso. Ingen påminnelse skickas ut. OBS! Obetald faktura gäller inte som avbokning.

Om du under köpprocessen ångrar några kurser du valt trycker du på "Ta bort" i din kundvagn och kursen tas då bort. Du har möjlighet att korrigera de val du gjort tills du har bekräftat betalningen antingen via kort eller faktura. Efter att ditt köp har genomförts på våra betalpartners hemsidor dirigeras du automatiskt till en sida med titeln "Orderbekräftelse". Skriv ut denna sida som kvitto.

Bokningsbekräftelse
När du bokar din plats får du en bekräftelse till din angivna e-postadress med information om plats, tid, dag och lärare. Har du inte fått en bekräftelse via e-post, var vänlig kontakta kulturskolan via:

kulturskolan@danderyd.se

Ångerrätt
Din ångerrätt gäller under 14 dagar. Ångerrätten börjar löpa den dag då köpet genomförs. Du avsäger dig din ångerrätt om du påbörjar kursen inom 14 dagar från genomfört köp alternativt om du köper en kurs som startar inom 14 dagar från genomfört köp.

Meddela kulturskolan om du vill nyttja din ångerrätt. I ditt meddelande till oss måste det tydligt framgå att du ångrar dig. Skicka ett brev till Danderyds Kulturskola, Noragårdsvägen 27, 18234 Danderyd, eller via e-post:

kulturskolan@danderyd.se

Avbokning av plats
Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du avbokar påbörjad kurs eller slutar under pågående termin.
Du avbokar genom att meddela kulturskolan via e-post (uppge barnets namn och kurs). Om du avbokar kursen efter att ångerfristen löpt ut, men före officiell kursstart har du rätt till återbetalning av kursavgiften, dock kan en administrationsavgift på 500 kr utgå, resterande kursavgift återbetalas. 

Läs mer om att avboka kursplats

Sjukdom eller skada
Vid sjukdom/skada kan platsen avbokas och relevant del av avgiften återbetalas mot uppvisande av läkarintyg. Läkarintyget skickas till kulturskolan via brev eller e-post (adresser enligt nedan).

Inställd kurs eller ändrad kurs
Kulturskolan kan tvingas ställa in en kurs. Du har då rätt att få tillbaka den avgift du betalat. Om kursstarten skjuts upp mer än två veckor har du rätt att avboka kursen och få tillbaka kursavgiften. Detsamma gäller om du inte längre kan delta på grund av att Kulturskolan efter ditt köptillfälle tvingats ändra dag för kursen, ändra lektionstidens start- eller sluttid med mer än 40 minuter. Notera att din kurstid, plats och lärare kan komma att justeras ända fram till terminsstart.

Justering av lektionstid
Notera att lektionstiden för våra sk. studiogrupper med 1-5 deltagare och 30 minuters lektionstid, justeras till 20 min om gruppen endast har en deltagare.

Antal tillfällen för terminskurs, full avgift
Du garanteras minst 26 tillfällen per läsår för terminskurser som påbörjats vid terminsstarten och där avgiften är minst 1720 kr. Med tillfälle avses en lektion, framträdande, repetitioner etc. Som kurstillfälle räknas även tillfällen som ges på distans på grund av särskilda omständigheter.

Inställd undervisning
När så är möjligt sätter vi in vikarie om ordinarie lärare är frånvarande. Vi kompenserar inte med ytterligare undervisningstillfällen vid inställda lektioner, såvida tillfällena inte blir färre än 26 under hela läsåret. Vanligtvis brukar vi dock kunna erbjuda fler än 26 tillfällen per år, så att det skall finnas utrymme för att ställa in enstaka lektion om så behövs. Inställt tillfälle meddelas via sms/e-post till elev och målsman som registrerat konto i StudyAlong.

Vill du fortsätta på din kurs även nästa termin?
Du köper endast kurs för en termin i taget, så du måste aktivt köpa kursplats till nästa termin. Inför nästa termin mailar Kulturskolan ut ett erbjudande om att fortsätta via StudyAlong. Du hittar det på vårdnadshavarens konto under ”Mina sidor”. Du erbjuds då förtur till att köpa fortsättning av din kurs. För att säkra din plats måste du köpa kursen inom angiven svarstid. Om du inte köper kursen innan angiven svarstid, försvinner erbjudandet och kursplatsen läggs ut i vår kurskatalog tillgänglig för nya elever. Har du inte nyttjat din förtur och ångrar dig måste du gå in i kurskatalogen och köpa någon av de kursplatser som finns där.