Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Kulturskolans avgifter

Kulturskolans verksamhet bedrivs på uppdrag av kommunen och riktar sig till barn/unga folkbokförda i Danderyds kommun. De terminsavgifter som gäller för Kulturskolan bestäms av Kultur- och fritidsnämnden i Danderyds kommun. Avgifterna debiteras per termin och faktureras under terminen.

Från och med höstterminen 2022 gäller följande terminsavgifter:

Ämne Omfattning Avgift

Kulturverkstad

10 tillfällen/termin

1.400 kr

Instrumentverkstad, Studiokurser, Skapande scenkonst/teater, dans samt konstkurser

Gruppundervisning, 1 ggr/v.

per termin

1.720 kr*

Ensemblelinje 
Lektion samt ensemble/orkester,
2 ggr/v

per termin

1.820 kr*

Körsång
Gruppundervisning, 1 ggr/v

per termin 1100 kr
Barndans/rytmik 4-5 år per termin 1.550 kr
Suzukifiol
Föräldrarkurs, enskild lektion samt grupplektion, orkester 1-3 ggr/v

per termin

2.200 kr*
Instrumenthyra per termin 515 kr**
Mitterminsstart*** halv termin halv avgift

Mitterminsstart: Elever som erbjuds plats efter den 1 april respektive 1 november erhåller justerad terminsavgift. Därutöver justeras inte avgifterna under pågående termin.

* Garanterade tillfällen
För kurs som sträcker sig över en hel termin med avgift 1.720 kr, 1820 kr alternativt Suzuki 2.200 kr och påbörjas vid terminsstarten är du garanterad minst 13 erbjudna tillfällen. Som kurstillfälle räknas även tillfällen som ges på distans på grund av särskilda omständigheter. Med tillfälle avses en lektion, framträdande, repetitioner etc.
Gäller ej Kulturverkstad, barndans/rytmik eller andra former av kurser.

**Instrumenthyra
Hyra debiteras från och med utkvitterandet samt för varje påbörjad termin. Halv avgift förekommer inte. För varje påbörjad termin debiteras full avgift.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.