Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Avgifter

Kulturskolans verksamhet bedrivs på uppdrag av kommunen och riktar sig till barn/unga folkbokförda i Danderyds kommun. De terminsavgifter som gäller för Kulturskolan bestäms av Kultur- och fritidsnämnden i Danderyds kommun. Avgifterna debiteras per termin och faktureras under terminen.

För 2019 gäller följande terminsavgifter:

Ämne Omfattning Avgift
Instrument, Sång, Teater
Rockskola, Bild/Form, Dans,
Stråk/Brasslek, Minimusikal,
Musik/media, Film,
Verkstadskurser, 
Teaterlinjen, Musikal
per termin

1.720 kr*

Körsång per termin 1000 kr*
Barndans, barnbalett 2-5 år per termin 1.550 kr*
Orkester

ingår i Ensemble-
linjen

 
Instrumenthyra per termin 515 kr**
Mitterminsstart*** halv termin 860 kr

Mitterminsstart: Elever som erbjuds plats efter den 1 april respektive 1 november erhåller justerad terminsavgift. Därutöver justeras inte
avgifterna under pågående termin.

* Garanterade tillfällen
För kurs som sträcker sig över en hel termin med avgift 1720 kr och påbörjas vid terminsstarten är du garanterad minst 13 erbjudna tillfällen. Som kurstillfälle räknas även tillfällen som ges på distans på grund av särskilda omständigheter. Med tillfälle avses en lektion, framträdande, repetitioner etc.
Gäller ej barn- och vuxengrupper eller kortare kurser.

**Instrumenthyra
Hyra debiteras från och med utkvitterandet samt för varje påbörjad termin. Halv avgift förekommer inte. För varje påbörjad termin debiteras full avgift.