Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Avgifter

Kulturskolans verksamhet bedrivs på uppdrag av kommunen och är i första hand till för barn/unga boende i Danderyd eller som går i skola i Danderyd. De terminsavgifter som gäller för Kulturskolan bestäms av Kultur- och fritidsnämnden i Danderyds kommun. Avgifterna debiteras per termin och faktureras under terminen.

För 2019 gäller följande terminsavgifter:

Ämne Omfattning Avgift
Instrument, Sång, Teater
Rockskola, Bild/Form, Dans,
Stråk/Brasslek, Minimusikal,
Musik/media, Film,
Verkstadskurser, 
Teaterlinjen, Musikal
per termin

1.720 kr*

Körsång per termin 1000 kr*
Barndans, barnbalett 2-5 år per termin 1.550 kr*
Orkester

ingår i Ensemble-
linjen

 
Instrumenthyra per termin 515 kr**
Mitterminsstart*** halv termin 860 kr

Mitterminsstart: Elever som erbjuds plats efter den 1 april respektive 1 november erhåller justerad terminsavgift. Därutöver justeras inte
avgifterna under pågående termin.

* Garanterade tillfällen
Elever som undervisas i kurser/ämnen med hel terminsavgift garanteras minst 26 erbjudna tillfällen per läsår (ht+vt). Med "tillfälle" avses en lektion, framträdande, repetitioner etc. Med erbjudna menar vi att läraren finns på anvisad tid och plats. Gäller ej baby-, barn- och vuxengrupper eller kortare kurser.

**Instrumenthyra
Hyra debiteras från och med utkvitterandet samt för varje påbörjad termin. Halv avgift förekommer inte. För varje påbörjad termin debiteras full avgift.