Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Terminsdata och garanterad undervisning

Undervisningen följer i stort grundskolans undervisningsdagar, det vill säga Kulturskolan har ingen undervisning under skollov eller allmänna helgdagar.

Notera dock att Kulturskolans undervisning normalt är igång när skolorna har studiedagar. Dag före röd dag (Skärtorsdagen, Valborg, Kristi himmelsfärd m.fl.) slutar undervisningen kl 16.00 om inte din lärare har meddelat något annat.

Höstterminen 2019

Höstterminen startar den 2 september och avslutas den 19 december. Vecka 44, höstlovet är det ingen undervisning.

Vårterminen 2020

Vårterminen startar måndagen den 13 januari och avslutas den 5 juni. Följande veckor är det ingen ordinarie undervisning:
v 9, Sportlov
v 13, (föreställningsvecka 23-27 mars)
v 15, Påsklov

Garanterad undervisning

För kurs som sträcker sig över en hel termin är du garanterad minst 13 erbjudna tillfällen som avser en lektion, framträdande, repetitioner etc. Vid dessa tillfällen finns en lärare på en anvisad tid och plats.

Inställd undervisning/lektion

När så är möjligt sätter vi in vikarie om ordinarie lärare är frånvarande. Vi kompenserar inte med ytterligare undervisningstillfällen vid inställda lektioner, såvida tillfällena inte blir färre än 26 under hela läsåret. Vanligtvis brukar vi dock kunna erbjuda fler än 26 tillfällen per år, så att det skall finnas utrymme för att ställa in enstaka lektion om så behövs. Inställt tillfälle meddelas via sms/e-post till elev och målsman som registrerat konto i StudyAlong.

Vill du fortsätta på din kurs även nästa termin?

Du får då inför kommande termin via e-post ett kurserbjudande på målsmanskontots ”Mina sidor” i StudyAlong. Du måste då bekräfta inom angiven svarstid att du accepterar kurserbjudandet för att säkra din plats under kommande termin. Detta förutsätter att du har ett registrerat StudyAlong- konto, om inte måste du aktivt själv söka plats till nästa termin.