Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Terminsdata och garanterad undervisning

Undervisningen följer i stort grundskolans undervisningsdagar, det vill säga Kulturskolan har ingen undervisning under skollov eller allmänna helgdagar. Notera dock att Kulturskolans undervisning normalt är igång när skolorna har studiedagar.

 

Höstterminen 2022

Höstterminen startar den 29 augusti och avslutas den 20 december. Under vecka 44 (höstlov) sker ingen undervisning. Kulturverkstadskurserna startar en bit in i september. Se aktuella startdatum för specifika kurser via bokningsbekräftelsen eller genom att logga in på StudyAlong.

Garanterad undervisning

För kurs som sträcker sig över en hel termin och påbörjas vid terminsstarten är du garanterad minst 13 erbjudna tillfällen (alternativt 26 tillfälle/läsår). Som kurstillfälle räknas även tillfällen som ges på distans på grund av särskilda omständigheter. Med tillfälle avses en lektion, framträdande, repetitioner etc.

Inställd undervisning/lektion

När så är möjligt sätter vi in vikarie om ordinarie lärare är frånvarande. Vi kompenserar inte med ytterligare undervisningstillfällen vid inställda lektioner, såvida tillfällena inte blir färre än 26 under hela läsåret. Vanligtvis brukar vi dock kunna erbjuda fler än 26 tillfällen per år, så att det skall finnas utrymme för att ställa in enstaka lektion om så behövs. Inställt tillfälle meddelas via sms/e-post till elev och målsman som registrerat konto i StudyAlong.

Vill du fortsätta på din kurs även nästa termin?

Du får då inför kommande termin via e-post ett kurserbjudande på målsmanskontots ”Mina sidor” i StudyAlong. Du måste då bekräfta inom angiven svarstid att du accepterar kurserbjudandet för att säkra din plats under kommande termin. Detta förutsätter att du har ett registrerat StudyAlong- konto, om inte måste du aktivt själv söka plats till nästa termin.