Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Bekräfta /avboka din plats

Förtur till kursplats nästa termin

Din lärare på Kulturskolan har reserverat din kursplats för höstterminen 2024. För att behålla din plats måste du bekräfta/betala din plats senast den 20 augusti, kl 18. Därefter blir den tillgänglig för alla sökande. Erbjuden kurstid och plats ser du när du loggar in på det StudyAlongkonto som vårdnadshavaren har.

Logga in och se din reservation
För att köpa fortsättning på kursen loggar du in på vårdnadshavarens STUDYALONGKONTO. Du loggar enkelt in med mobilt BankID!
www.studyalong.se
Bekräfta din plats till hösten
Under rubriken MINA KURSER hittar du din reserverade kursplats, klicka på LÄGG I VARUKORGEN om du vill köpa plats. Därefter slutför du köpet genom att klicka på SLUTFÖR KÖP som finns i nederkanten av din VARUKORG.
Observera att din kurstid, plats och lärare kan komma att justeras ända fram till terminsstarten vecka 36. Om du bokar platsen nu så har du ångerrätt fram till dagen före kursstart.

Kontrollera och uppdatera dina kontsktuppgifter
Kontrollera dina kontaktuppgifter, de är viktiga då de används i all vår kommunikation från Kulturskolan. Uppdatera din uppgifterna, klicka på pilen som finns i högra hörnet vid ditt användarnamn, välj KONTO och spara!

Avboka din plats
Om du inte vill fortsätta i höst, klickar du på TA BORT för aktuell kurs.

Boknings- och betalvillkor
Du kan välja att betala med Swish, kort eller faktura (välj med pilen). Väljer du faktura så skickas den tidigast i månadsskiftet sep/okt till den vårdnadshavare som slutfört köpet av kursen.
Aktuella betalningsvillkor 
Kursstart nästa termin 
Aktuell kurstid, plats och terminsstart finns på ditt StudyAlong-konto och i din bokningsbekräftelse. Notera att din kurstid, plats och lärare kan komma att justeras ända fram till terminsstart vecka 36.

Allmänna frågor
Mejla till Kulturskolan Expeditionen är stängd 1 juli-4 aug.

Frågor kring din lektion/kurs
Mejla direkt till din lärare, kontaktinformation finns i kurserbjudandet på ditt konto. Lärarna är åter i tjänst från och med den 15 augusti.

FÖLJ OSS!
Instagram @danderydskulturskola
www.danderyd.se/kulturskolan www.facebook.com/danderyds.kulturskola