Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Akustisk gitarr, elgitarr och elbas

Instrumenten i gitarrfamiljen är mångsidiga instrument som kan användas i många olika sammanhang. Gitarren är lika användbar som soloinstrument som till sång, andra instrument eller i orkester.

Undervisningen

Våra kurser i akustisk gitarr riktar sig till dig som är mellan 9-19 år, för dig som är 10 år eller äldre har vi även undervisning i elgitarr och elbas.
Undervisningen utgår från ämnesplanen samt våra kunskapsnivåer, där nivå 1-3 sker i den form vi kallar studio och därefter är det ensemblelinjen som motsvarar nivå 4 eller högre. Gruppindelningen utgår från ålder och kunskapsnivå, läs mer om våra gruppnivåer nedan.

Du behöver ha en egen gitarr med dig till lektionerna samt för att kunna öva hemma mellan lektionstillfällena, samt den spelbok som används i undervisningen.

Ämnesplan gitarr

Gitarrstudio (9-19 år)

Akustisk gitarrstudio, är för dig som har fyllt 9 år (åk 3) eller är äldre och vill lära dig grundläggande spel efter tabs, ackord och notspel. Det finns grupper för så väl helt nybörjare som till en mer avancerad nivå. Du har en en grupplektion i veckan och ges möjlighet att uppträda minst en gång per läsår.

Elbas/elgitarrstudio (10-19 år)

Det här är för dig som har fyllt 10 år (åk 4) eller är äldre och vill lära dig grundläggande spel efter tabs, ackord och notspel. För så väl helt nybörjare som för dig på en mer avancerad nivå. Du har en en lektion i veckan och ges möjlighet att uppträda minst en gång per läsår.

Ensemblelinje-gitarr/elbas/elgitarr (11-19 år)

Ensemblelinjen är för dig som har spelat i studion i minst 2 år och vill ta ditt spelande ett steg till. Vi förutsätter ett stort engagemang från dig och att du tar dig tid att öva på egen hand.

Om du uppfyller kunskapskraven erbjuds du att spela i en av Kulturskolans ensembler/orkestrar. Som medlem i en ensemble/orkester har du två lektionstillfällen varje vecka, varav det ena är ensemble/orkesterrepetition. Kontakta din lärare om du är intresserad så kan ni tillsammans avgöra om det passar dig.

Generella kunskapskrav för ensemblelinjen

Kunskapsnivåer för akustisk gitarr

Nivå 1- nybörjare

Vårt grundmaterial är boken ”Gitarrbus 1” eller ”Gitarristen”. Vi övar och går igenom melodi och ackordspel. Förkunskaper: Inga.

Nivå 2

Förkunskaper: Nivå 1. Du klarar av att spela enkla melodier efter noter och på gehör, samt kan kompa låtar med tre-fem ackord. Notspel på första sträng, Ackord: D-dur, Emoll, A7, G -dur.

Nivå 3

Spelat 2 terminer (ca 2/3 av Gitarrbus 1) eller motsvarande förkunskaper, notspel på första och andra sträng, Ackord: D-dur, Emoll, A7, G -dur, C-dur, lätt plock-komp.

Nivå 4

Spelat 3 terminer (hela Gitarrbus 1) eller motsvarande förkunskaper, notspel på första, andra och tredje sträng, Ackord: D-dur, E-moll, A7, G-dur, A-moll, D-moll, G7, E-dur, C-dur, A-dur.

Nivå 5

Spelat 4 terminer (Gitarrbus 2) eller motsvarande förkunskaper, notspel på 4 strängar, de flesta öppna ackord.

Nivå 6

Spelat 5 terminer eller motsvarande förkunskaper, notspel på samtliga strängar.

Kontakt

Har du funderingar eller frågor, kontakta våra lärare!

Anders Färdal (gitarr)

anders.fardal@danderyd.se

Dennis Langkjaer (gitarr, elbas, elgitarr)

dennis.langkjaer@danderyd.se