Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Stråkorkestrar

Äntligen får man börja använda allt man lärt sig på lektionerna i ett större sammanhang! Nya kompisar och roliga konserter får man på köpet.

Orkestrarna är navet i vår stråkundervisning och spellektionerna är i första hand ”support” till orkestrarna. Satsningen på orkester ger medlemmarna möjlighet att utvecklas snabbare och bli än bättre på sitt instrument – en god och rolig förberedelse för ett livslångt musicerande!

Undervisningen

Som elev på Kulturskolan är målet inte bara att du skall lära dig ett instrument. Du ska även ges möjlighet till att öva scenframträdande genom att uppträda inför publik och spela upp inför din grupp. Att samspela och att lära sig att både ge och ta plats i gruppsituationer är ett viktigt inslag i undervisningen.

Att vara med i en av orkestrarna innebär att du spelar två gånger i veckan, dvs du har orkesterrepetition samt ytterligare ett lektionstillfälle. I gengäld förväntas de som väljer orkesterverksamheten vara en del av ”laget” och medverka aktivt för att utveckla såväl sitt eget spelande som orkestern.

Lokaler

Orkestrarna repeterar i Kulturskolans lokaler på Danderydsgården. Konserter och andra framträdande sker dock på olika platser.

Orkestertröja

Våra stråksorkestrar skall ha en gemensam "uniform" framöver i form av en svart orkestertröja. Orkestertröjan används när vi har konserter och uppträder gemensamt i olika sammanhang. Tröjan är en svart piké med orkesternamnet tryckt på ryggen samt en liten logotyp på höger bröst. Tröjan kostar ca 290 kr och beställs i början av höstterminen.

Ämnesgrupper

Smygorkester (10-12 år)

Smygorkestern är vår första stråkorkester. Den börjar man spela i efter ungefär ett år av instrumentallektioner. För dig som är ca 10-12 år.

Stråkar utan gränser (12-15 år)

I Stråkar utan gränser (Strug) kan du få börja spela när du är ca 12-14 år.

Kunskapskrav: kunna spela och läsa noter i första läget.

Mål: lära dig grunderna för orkesterspel, använda nyanser, olika tempi, följa dirigent samt medverka vid flera konserter under läsåret.

Kammarorkestern

Kammarorkestern är en orkester för dig som har mycket god orkestererfarenhet.

Kunskapskrav: mycket god notläsningsförmåga samt spelskicklighet i flera tonarter och lägen.

Mål: få repertoarkännedom, exempelvis klassisk repetoar för stråkorkester, barockmusik, nyare musik, filmmusk med mera. Du medverkar i flera konserter under läsåret.

Kontakt

Har du funderingar eller frågor, kontakta våra lärare!

Johanna Niederbacher (Smygorkestern)
johanna.niederbacher@danderyd.se

Malin Widefjäll (Strug)
malin.widefjall@danderyd.se

Anders Fredljung (Kammarorkestern)
anders.fredljung@danderyd.se