Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Uppdrag och projekt

Vid sidan av Kulturskolans traditionella undervisning där barnen lär sig att spela ett instrument, sjunga, dansa, måla eller spela teater består vår verksamhet även av olika uppdrag och projekt.

Uppdrags- och projektverksamhet är en viktig del av Kulturskolan och involverar flertalet av våra lärare och ämnen. I kommunens skolor och förskolor integreras Kulturskolans verksamheten på många olika sätt. 

Skapande skola

Barn och unga har rätt till konstupplevelser, men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande. I detta arbete har statsbidraget Skapande skola stor betydelse. Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ska öka.

Danderyds kulturskola, med professionella och pedagogiskt utbildade lärare, är en resurs för alla skolor som vill genomföra aktiviteter inom ramen för Skapande skola.

I vår broschyr finns exempel på olika typer av projekt och uppdrag som vi utför i skolan. Har ni egna  idéer för aktiviteter, tveka inte att ta kontakt så skapar vi tillsammans!

Estetiska läroprocesser

Att ta hjälp av estetiska ämnen för att göra abstrakt kunskap tydlig är ett enkelt och roligt sätt att stimulera eleverna att lära med alla sinnen. Men vad är då estetiska lärprocesser? 

Om vi skiljer på vetenskaplig och estetisk kunskap kan man förenklat säga att den vetenskapliga kunskapen är den forskningsbaserade faktakunskap som vi får av att studera vår omgivning. Den estetiska kunskapen är kunskapen om form och formens betydelse för innehållet. För att kunna förmedla ett innehåll behöver man både vetenskaplig och estetisk kunskap. 

Estetisk kunskap beskrivs ibland som olika språk; dansens språk, bildens språk, musikens språk mm. Ju mer vi studerar dessa olika språk desto mer märker vi hur olika språk samverkar och förstärker varandra. Forskning visar att ju fler språk vi behärskar desto mer utvecklas vår intelligens. Danderyds kulturskola har lärare med specifik kompetens inom estetiska läroprocesser.

För barn i behov av särskilt stöd och stimulans

Kulturskolans pedagoger är en resurs att använda i skolan för barn i behov av särskilt stöd och stimulans. Vi har lärare med speciell inriktning på undervisning av barn med funktionsnedsättning. De kan köpas in av skolorna för undervisning i musik, dans eller teater. Antingen åker våra lärare ut till skolorna, eller så träffas man i Kulturskolans lokaler.

Kul på jobbet, använd kultur på jobbet!

Är ni ett gäng som vill starta en kör och behöver en duktig och inspirerande körledare? Hör av er till oss, vi har erfarna körledare.

Ni kanske vill erbjuda medarbetarna pilates eller varför inte ett Zumba-pass! Hos oss finns det professionella danspedagoger som kan köra hårt med er.

Behöver ni ett gäng som kan spela på sommarfesten? Hos oss finns många olika musiker som spelar allt från klassiskt till pop.

Teambuildning, konferensaktiviteter? Våra dramapedagoger eller bildlärare har aktiviteter som passar perfekt.

Kultur i äldreomsorgen

Kontakta Kulturskolan för mer information om hur vi kan samarbeta kring kultur inom äldreomsorgen.

kulturskolan@danderyd.se