Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Keyboard

Keyboard är ett instrument med oändliga möjligheter som passar både som soloinstrument med melodi och ackord i all enkelhet, men även ihop med flera andra instrument i orkestrar och ensembler.

Undervisningen

Våra kurser i keyboard riktar sig till dig som är mellan 9-19 år, dvs du kan börja först när du går i årskurs 3. Undervisningen utgår från ämnesplanen samt våra kunskapsnivåer, där nivå 1-3 sker i den form vi kallar studio och därefter ges möjlighet att delta i ensemblelinjen som motsvarar nivå 4 eller högre. Gruppindelningen utgår från ålder och kunskapsnivå. Läs mer om de olika gruppnivåerna nedan.

Du behöver ha tillgång till ett keyboard, synt eller piano hemma för att kunna öva mellan lektionstillfällena, samt den spelbok som används i undervisningen.

Ämnesplan Keyboard

Keyboardstudio (9-19 år)

Keyboardstudion riktar sig till dig som fyllt 9 år (åk 3) eller är äldre. Det finns grupper för så väl helt nybörjare som till en mer avancerad nivå. Gruppindelningen utgår från ålder och kunskapsnivå, se nivå beskrivningen längre ner.

Ensemblelinje (12-19 år)

Keyboardlinjen är för dig som har spelat i studion i minst 3 år och vill ta ditt spelande ett steg till. Om du uppfyller kunskapskraven erbjuds du att spela i en av Kulturskolans ensembler/orkestrar. Som medlem i en ensemble/orkester har du två lektionstillfällen varje vecka, varav det ena är ensemble/orkesterrepetition. Vi förutsätter ett stort engagemang från dig och att du tar dig tid att öva på egen hand. Kontakta din lärare om du är intresserad så kan ni tillsammans avgöra om det passar dig.

Generella krav för ensemblelinjen

Kunskapsnivåer för keyboard

Nivå 1 Nybörjare

Vårt grundmaterial är boken ”Pianobus 1” av Jan Utbult. Vi övar och går igenom melodi-, bastons- och ackordspel. Förkunskaper: Inga.

Nivå 2

På den här nivån fördjupar vi oss i mer avancerade låtar. Förkunskaper: Nivå 1, du klarar av att spela låtarna från bok 1 med två händer.

Nivå 3

Du har kommit längre i ditt musicerande, du spelar längre låtar och fördjupar din musikaliska uppfattning. Förkunskaper: Nivå 2.

Nivå 3+ Fortsättningsgrupper

Här fördjupar vi oss mer i ackord och analyserar musiken. Du ges möjlighet att delta i ensembler och orkestrar/band. Förkunskaper: minst Nivå 3, du förstår musikens innebörd, kan mer avancerade ackord.