Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Keyboard

Keyboard är ett instrument med oändliga möjligheter som passar både som soloinstrument med melodi och ackord i all enkelhet, men även ihop med flera andra instrument i orkestrar och ensembler.

Undervisningen - keyboardstudio

Våra kurser i keyboard riktar sig till dig som är mellan 9-19 år, dvs du kan börja först när du går i årskurs 3. Men du kan givetvis vara nybörjare i alla åldrar mellan 9-20 år.
Vi spelar ackord och kompar oss själva och varandra. Vi spelar låtar, melodier och jobbar en del med noter. Detta är inte en kurs i klassiskt piano.

Gruppindelningen utgår från ålder och kunskapsnivå. Läs mer om de olika gruppnivåerna nedan. Är du tveksam om din nivå ta kontakt med någon av våra lärare!

Cecilia Kivling
cecilia.kivling@danderyd.se

Kajsa Apel
kajsa.apel@danderyd.se

Du som spelar keyboard hos oss har ett piano/keyboard/elpiano hemma att öva på under veckan. Vi rekommenderar att ha ett fullstort elpiano med 88 vägda tangenter.

Kunskapsnivåer för keyboard

Nivå 1 Nybörjare

Vårt grundmaterial är boken ”Lilla pianoraketen" av Margareta Strömblad. (kommer gå över till ”Pianot och jag”).

Du som börjar spela keyboard hos oss har ett piano/keyboard/elpiano hemma att öva på under veckan. Vi rekommenderar att ha ett fullstort elpiano med 88 vägda tangenter.

Under det första året kommer vi gå igenom och lära oss om:

 • Enklare notläsning (ca 5 toner) och notvärdena (helnot, halvnot, fjärdedel och åttondel med tillhörande pauser)
 • Melodispel med båda händerna parallellt.
 • Ackord i grundläge (spela 2-3 ackordslåtar)
 • Gå igenom övningsrutiner
 • Lära sig om puls och rytm
 • Kunna spela en enklare låt utantill
 • Spela tillsammans med andra

Nivå 2

När du börjar nivå 2 så ska du kunna följande:

 • Notläsning (förflyttningar, hopp mellan oktaver)
 • Kunna härma en kort melodi i ett spann av en oktav, punkteringar, sextondelar, 8va, taktarter, förtecken, några olika tonarter.
 • Melodispel (olika enkla rytmer i resp. hand)
 • Enklare ackordspel (ca 5-6 ackord i grundläge i dur och moll) med baston i vänster hand)
 • Kunna hålla en stadig puls.
 • Du ska ha djupare kunskap om dynamik

Nivå 3

Du har kommit längre i ditt musicerande, du spelar längre låtar och fördjupar din musikaliska uppfattning. Förkunskaper: Nivå 2.

 • Notläsning (spela i olika tonarter, kunna spela skalor, kunna läsa av och spela efter noter på egen hand, trioler)
 • Intervaller
 • Fördjupat melodispel
 • Ackordspel (spela närmsta vägen, 4-klanger, sus)
 • Enklare kompmodeller.

Nivå 4 

Här fördjupar vi oss mer i ackord och analyserar musiken. Du ges möjlighet att delta i ensembler och orkestrar/band.

Förkunskaper: minst Nivå 3, du förstår musikens innebörd, kan mer avancerade ackord.

För dig som spelar keyboard i någon av Kulturskolans ensembler/orkestrar krävs att du kan läsa noter, både G-klav och F-klav flytande, ackord på högre nivå samt kan hänga med i tempot i en ensemble. Det förutsätter även att du tar dig tid att öva på egen hand.

Efter lärarens godkännande har du även möjlighet att spela i en av våra ensembler/orkestrar, vilket innebär att du har två undervisningstillfällen per vecka, varav den ena är ensemble/orkesterrepetition.