Till innehållet
Översätt

No translation right now

We are experiencing some technical problems with the Google translate functionality at the moment and are investigating.

Kurser

Olika kursformat

Idag har vi ett utbud inom musik, teater, dans och konst. För att ge så många deltagare som möjligt chans att delta utifrån olika intressen, åldrar och ambitionsnivå är formen för våra terminskurser indelad i tre nivåer.

Verkstadskurser är grupper för barn 7-8 år och skall på ett lekfullt sätt ge deltagarna möjlighet att prova på olika konstformer. Där det är möjligt finns kursen i nära anslutning till skolan och skoldagens slut.
För 7 år (åk 1) finns introduktionskursen Kulturverkstad på flera skolor Kulturverkstad 

Studiokurserna är för deltagare från 9-20 år i mindre åldersanpassade grupper. Här är det främst deltagarnas  intresse och ambitionsnivå som styr utvecklingstakten.

Ensemblelinjen från 10-20 år finns möjlighet att delta i vår ensemblelinje. Fokus blir orkestern/ensemblen/bandet och att skapa tillsammans med andra. Här krävs ett större engagemang från deltagarna i form av övning på egen hand, lektioner 2 gånger i veckan samt att medverka i föreställningar/konserter. Det finns ett begränsat antal platser och uttagning till ensemblelinjen sker utifrån färdighetskrav och aktuell lärare.