Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Stråkinstrument & stråkverkstad

I all världens musik förekommer olika typer av stråkinstrument och det har spelats från medeltiden till dagens pop/rock/visa/schlagermusik. Alla stråkinstrument fungerar att spela både ensamt och i grupp, som stråkorkester, spelmanslag, kvartett eller rockband. Allt är möjligt!

Undervisning

Du kan välja mellan violin/fiol, viola/altfiol, cello och kontrabas. I början får du lära dig spela på gehör, för att sedan lära dig spela efter noter.

Om stråkinstrument

Stråkverkstad (8 år) Fiol, viola, Cello och Kontrabas

Stråkverkstad är för dig som går i åk 2, vi försöker om möjligt att lägga lektionen i nära anslutning till skoldagens slut. Syftet med stråkverkstad är att på ett lekfullt sätt lära sig grunderna på instrumentet och vi framträder även under läsåret. Stråkinstrumenten är mycket bra nybörjarinstrument eftersom de finns i barnstorlekar.

Stråkstudio (9-19 år) Fiol, Viola, Cello och Kontrabas

Stråkstudion är för dig som fyllt 9 år (åk 3) eller är äldre och vill lära dig spela något av stråkinstrumenten. Det finns grupper för så väl helt nybörjare som till en mer avancerad nivå. Du har en en grupplektion i veckan och framträder minst en gång per läsår.

Ensemblelinjen-stråk (10-19 år)

Ensemblelinjen är till för dig som vill utveckla ditt spelande via någon av våra orkestrar. Som medlem i en ensemble/orkester har du två lektionstillfällen varje vecka, varav det ena är ensemble/orkesterrepetition. Tanken med ensemblelinjen är att du ges möjlighet att utvecklas snabbare, bli bättre på ditt instrument samt får möjlighet att delta i ett socialt sammanhang. Det innebär också att du har ett större engagemang och förväntas vara en aktiv del av orkestern. Kontakta din lärare  om du är intresserad så kan ni tillsammans avgöra om det passar dig. 

Våra stråkorkestrar

Suzukifiol (4-19 år)

Suzukimetoden är en undervisningsmetod som utgår från gehörsinlärning, det här gör att barnen kan börja undervisas tidigt, redan från 4 års ålder. Metoden innebär att stråkpedagogen, barnen och föräldrarna arbetar tillsammans. Här tar vi emot yngre barn, där föräldrarna har en aktiv roll i undervinsingen. 

Kulturskolans suzukiundervisning

Kontakt

Har du funderingar eller frågor, kontakta våra lärare!

Malin Widefjäll (violin, suzukifiol)
malin.widefjall@danderyd.se

Anders Fredljung (violin, stråkverkstad, viola)
anders.fredljung@danderyd.se

Anders Modig (cello, celloverkstad)
anders.modig@danderyd.se

Karin Hansson Lasses (kontrabas, stråkverkstad)
karin.hanssonlasses@danderyd.se