Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Suzukifiol

För de som är intresserade av att lära sig spela fiol kan Kulturskolan erbjuda undervisning såväl enligt traditionell modell som mer strikt enligt Suzukimetoden.

Suzuki metoden utgår ifrån att alla kan lära sig att spela, precis som att alla lär sig sitt modersmål genom att lyssna och härma. Målet är inte att driva fram professionella musiker. Musiken används istället som medel för att utveckla barnets hela personlighet. Barnets koncentrationsförmåga och minne tränas, motoriken utvecklas och förmågan att lyssna förfinas.

Om Suzukimetoden

Undervisning

Läraren, förälder och elev arbetar tillsammans

Eleven bör öva hemma flera gånger i veckan. Här blir föräldern en viktig samarbetspartner till läraren, genom att vara delaktig i lektionerna och stödja och uppmuntra barnet hemma vid övning. Föräldern får en introduktion till fiolspelets och Suzukimetodens grunder av läraren. 

Kursmaterial och instrument

För undervisningen utgår den terminsavgift som gäller generellt för Kulturskolans verksamhet. Utöver terminsavgiften tillkommer hyra av fiol samt Suzukiböcker.
Det är obligatoriskt att vara medlem i Danderyds Suzukiföreningen för att få delta i undervisningen (350kr/familj och år).

Nationellt och internationellt

Det finns många nationella och internationella Suzukiläger som såväl barn som förälder kan delta i.

Elever från helt olika länder vars kultur och språk är vitt skilda, kan från första stund musicera tillsammans. Detta är möjligt eftersom alla använder sig av samma metod och repertoar.

Suzukikurser och läger

Ålder

4-19 år

Violin

För yngre barn, 4-6 år finns även möjlighet att lära sig spela violin med hjälp av Suzukimetoden. Naturligtvis kan man fortsätta spela upp till 19 år.

Så här ser instrumenten ut

Suzuki-fiol

Ämnesplan suzukufiol

Här tar vi emot yngre barn, där föräldrarna medverkar och har en aktiv roll i undervinsningen. Undervisningsmetoden bygger på:

  • ett nära samarbete mellan lärare, barn och förälder som innebär
  • att föräldern hjälper sitt barn hemma med träningen på instrumentet
  • att föräldern regelbundet deltar på barnets lektion

Suzukimetoden bygger på enskild undervisning och gruppspel. Båda lektionerna är obligatoriska och en förutsättning för att delta i undervisningen. Efter introduktionsåret strävar vi efter att alla barn ska få en individuell lektion, varje vecka och gruppspel varannan vecka.

Hyr instrument

Du har möjlighet att hyra ditt stråkinstrument via kulturskolan, vilket kan vara bra när man växer.

Information om att hyra instrument

Kontakt

Har du funderingar eller frågor, mejla oss! 

kulturskolan@danderyd.se