Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Blåsorkestrar

Orkestrarna är navet i vår blåsundervisning och spellektionerna är i första hand ”support” till orkestrarna. Satsningen på orkester ger medlemmarna möjlighet att utvecklas snabbare och bli än bättre på sitt instrument – en god och rolig förberedelse för ett livslångt musicerande!

Undervisningen

Som elev på Kulturskolan är målet inte bara att du skall lära dig ett instrument. Du ska även ges möjlighet till att öva scenframträdande genom att uppträda inför publik och spela upp inför din grupp. Att samspela och att lära sig att både ge och ta plats i gruppsituationer är ett viktigt inslag i undervisningen.

Att vara med i en av orkestrarna innebär att du spelar två gånger i veckan, dvs du har orkesterrepetition samt ytterligare ett lektionstillfälle. I gengäld förväntas de som väljer orkesterverksamheten vara en del av ”laget” och medverka aktivt för att utveckla såväl sitt eget spelande som orkestern.

Lokaler

Orkestrarna repeterar i Kulturskolans lokaler på Danderydsgården. Konserter och andra framträdande sker dock på olika platser.

Ämnesgrupper

Ämnesplan orkester

Danderyd Small Band

Danderyd small band är vår första blåsorkester. Den börjar man spela i efter ungefär ett år av instrumentallektioner. För dig som är ca 10-12 år.

Kunskapskrav: kunna spela och läsa minst 6 noter, börjat Startklart 2 eller liknande.

Mål: kunna grunderna för orkesterspel, dvs använda nyanser, olika tempi, artikulation, följa en dirigent. Vi spelar i Mörby Centrum, besöker en kulturskola i stockholms området.

VIP Orkestern

VIP orkestern är en blåsorkester för de som spelat minst ett år i Danderyd small band och är ca 11-16 år.

Kunskapskrav: kan spela och läsa minst en oktav, börjat i Blåsbus 2 eller liknande.

Mål: att kunna spela orkester mer än bara grunder, samspel, intonation och marschera. Vi spelar allt från marscher till Jazz och Rock och ger olika konserter i kommunen så som Cedergrenska Tornet, nationaldagsfirandet samt reser till RUM-festivalen.

Danderyd Big Band

Kulturskolans storband är den älsta av våra blåsorkesterar. Den har vanlig storbandssättning, dvs trumpeter, tromboner, saxar och komp. För äldre elever ca 14 år och uppåt.

Kunskapskrav: ha god notvana, spelat ut Blåsbus 3 eller liknande, har spelat i orkester tidigare.

Mål: ha reportoarkännedom i storbands genren, kunna olika stilar så som jazz, funk, latin med mera. Kunna grunderna i improvsation. Repertoaren är blandad men är alltid typisk för ensembleformen. Vid tillfälle så tar vi in en vokalist.

Kontakt

Har du funderingar eller frågor, kontakta våra orkesterlärare!

Staffan Findin (Danderyd Small Band och VIP)
staffan.findin@danderyd.se

Magnus Hedenborg (Danderyd Big Band)
magnus.hedenborg@danderyd.se