Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Kevinge anpassad grundskola

Kevinge anpassad grundskola - skolan där alla får lyckas! Vi erbjuder två inriktningar, ämnen för åk 1-6 samt ämnesområden för åk 1-9. Vårt mål är att alla elever ska lyckas och göra framsteg. Välkommen till oss!

Vår pedagogik

Vi vet att alla lär sig på olika sätt och i olika takt och vi är vana vid att anpassa utbildningen efter varje elevs behov och förutsättningar. Det innebär att vi använder tydliggörande pedagogik för händelser och situationer. Vi använder oss av visuellt stöd som till exempel bildschema, TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), tidshjälpmedel och lågaffektivt förhållningssätt.

Tydliga rutiner och strukturer under skol- och fritidshemstid ger förutsägbarhet och skapar trygghet. Alla elever får goda förutsättningar för delaktighet, lärande och utveckling.

Vår fritidshemsverksamhet

Vi erbjuder fritidshemsverksamhet för elevernas lärande i skolans lokaler innan och efter skolan och under skolloven. Vi arbetar efter läroplanen och planerar fritidsverksamheten så att den ska balansera och komplettera det som hänt under skoldagen och innehålla lustfyllda aktiviteter blandat med lugn och ro.

Vår skola och våra lokaler

Vår skola ligger i samma lokaler som Kevingeskolans grundskola där vi har tillgång till idrottssal och slöjdsalar. Skolan ligger nära Mörby centrum dit det finns goda kommunikationer med tunnelbana och bussar. Roslagsbanan finns också i närheten.

Samarbete med grundskolan

Anpassad grundskola medverkar vid olika årliga traditioner, musiksamlingar och fritidsverksamhet som firas tillsammans med grundskolans elever på Kevingeskolan. Vi har också sedan flera år ett samarbete med förskoleklassen där eleverna en gång i veckan har gemensamma musiklektioner.

Mer om våra inriktningar

Läs mer om anpassad grundskola inrikning ämnen

Läs mer om anpassad grundskola inrikning ämnesområden