Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Förskoleklass

I vår förskoleklass arbetar vi mycket med att skapa trygghet, glädje och trivsel. Det gör vi genom lekar som stimulerar barnens sociala kompetens.

Digitalt informationsmöte inför skolvalet

Föräldrar till blivande förskoleklasselever hälsas välkomna till digitalt informationsmöte tisdag 26 januari 17.00-18.00.

Klicka här för att komma till mötet

Anslut till mötet via "Fortsätt i den här webbläsaren" och därefter som gäst.

Välkomna!

Mer om vår verksamhet i förskoleklass

I förskoleklass får barnen på ett lekfullt sätt bekanta sig med matematiska begrepp och de får även en grundläggande förståelse för språket genom exempelvis rim och ramsor, ljud och bokstäver.

Vi använder så många sinnen som möjligt när vi arbetar med matematik och svenska. Även engelska introducerar vi på ett lekfullt sätt, bland annat genom sånger.

Under hela läsåret genomsyras vår verksamhet av högtider och skolans traditioner.

Förskoleklassens syfte är:

  • Att ge goda förutsättningar inför skolstarten.
  • Att erbjuda en trygg miljö och en verksamhet som är anpassad efter barnens behov.
  • Att låta förskoleklassen och skolans traditioner och arbetssätt berika varandra till utveckling och ett lustfyllt lärande.
  • Att ha ett samarbete med pedagogerna i årskurs 1-3 och fritidshemmen.