Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Kevingeskolans bibliotek

Person plockar bok ur bibliotekshylla.

Kevingeskolans bibliotek är hjärtat i skolan och en naturlig plats för läsning och för att söka upp fakta. Böckerna är utvalda för att passa skolbarn i olika åldrar.

Biblioteket ligger i mellanstadiebyggnaden. Vi har alltid aktuella boktips för att locka till läsning. Det finns en avdelning för skönlitteratur och en för fakta och oftast har vi de allra senaste böckerna inne.

Vi har via kommunens bibliotek möjlighet till lässtunder, bokprat och läsprojekt både för nöjes skull och för skolarbetet. Du kan vara i biblioteket tillsammans med din lärare eller personal från fritids.