Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Elevhälsan Kevingeskolan

På Kevingeskolan arbetar skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och speciallärare i det så kallade elevhälsoteamet under ledning av rektor. Alla som ingår i teamet har tystnadsplikt.

Skolsköterska

Skolsköterskan finns tillgänglig för elever och föräldrar. Hon har en öppen mottagning för rådgivning och stöd samt utför enklare sjukvårdsinsatser. Skolsköterskan genomför också vaccinationer, hälsobesök och hälsosamtal. Hon arbetar också med att förbättra arbetsmiljön.

Skolsköterska Malin Aversten
08-568 915 27
Arbetstider: onsdag, torsdag och vissa fredagar

malin.aversten@danderyd.se

Skolläkare nås via skolsköterskan.

Skolkurator 

Skolkurator Linda Karlsson
08-568 915 23

Arbetstider: onsdag, torsdag och vissa fredagar

linda.karlsson@danderyd.se