Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Elevhälsa

På Kevingeskolan arbetar skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog i det så kallade elevhälsoteamet, där även specialpedagogerna ingår. Alla som ingår i teamet har tystnadsplikt.

Skolsköterska

Skolsköterskan finns tillgänglig för elever och föräldrar. Hon har en öppen mottagning för rådgivning och stöd samt utför enklare sjukvårdsinsatser. Skolsköterskan genomför också vaccinationer, hälsobesök och hälsosamtal. Hon arbetar också med att förbättra arbetsmiljön.

Skolsköterska Malin Aversten
08-568 915 27
Arbetstider: måndag, onsdag, torsdag klockan 8-16.

malin.aversten@danderyd.se

Skolläkare nås via skolsköterskan.

Skolkurator 

Skolkurator Linda Karlsson
08-568 915 23

Arbetstider: måndag-fredag

linda.karlsson@danderyd.se

Skolpsykolog

Skolpsykolog Sara Fernström

sara.fernstrom@danderyd.se