Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Anpassad grundskola inriktning ämnen

Inriktningen mot ämnen startade på Kevingeskolan hösten 2021 i nyrenoverade och för verksamheten anpassade lokaler.

Undervisningen är planerad och anpassad utifrån varje elevs behov och förutsättningar under hela skoldagen. Personalgruppen består i dagsläget av en lärare och tre resursassistenter.

Vi arbetar utifrån läroplanen Lgrsär22 och eleverna läser alla ämnen. I idrott, slöjd och musik undervisar lärarna i sina respektive lokaler.

Kontakt

Vill du veta mer om oss, ring oss gärna på telefon 08-568 919 24.