Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Föräldraföreningen

Är du förälder till barn som går på Kevingeskolan? Vi i Kevingeskolans föräldraförening arbetar för att främja en god miljö för våra barn både i skolan och på fritidshemmet.

Vi vill föra en konstruktiv dialog med rektor, övrig personal och kommunen kring frågor som är av övergripande intresse för våra barn. Exempel på sådana områden är antimobbning, god kamratskap, den årliga vårbalen, upplevelse och kommunikation.

Vi vill att fokus riktas på frågor som direkt berör våra barns miljö. Vid förändringar vill vi vara med redan i planeringsstadiet, inte få information i efterhand.

Vi samverkar med klassföräldrarna, för att fånga upp de tankar och idéer som finns på olika håll. Frågor som berör skolverksamheten ska beredas i föräldraföreningen och tas vidare till skolsamrådet som består av klassföräldrar.

Vi lämnar bidrag till rastleksaker och bollar, anordnar vårbalen och uppmärksammar dem som gjort något extra för våra barn.

Medlemskap i föräldraföreningen

Medlemskap förutsätter inte på något sätt din aktiva medverkan, men självfallet är det positivt ju fler som engagerar sig.

Medlemsavgiften är 250 kronor per läsår och familj och betalas in på Swish eller plusgiro.
Swish: 123 441 07 67
Plusgiro: 8 54 22 - 4.

Du kan nå föräldraföreningen genom att kontakta oss på e-post kevingeskolanff@gmail.com

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i föräldraföreningen