Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Specialpedagogik

På Kevingeskolan finns två speciallärare som hjälper elever i behov av särskilt stöd med att nå målen i skolan.

Speciallärarna samarbetar med pedagogisk personal och föräldrar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande. De medverkar vid pedagogiska kartläggningar och vid upprättande av åtgärdsprogram.

De kan också hjälper eleverna med alternativa verktyg, såsom inlästa läromedel och olika dataprogram.

De ingår i skolans elevhälsoteam där olika professioner samverkar, förutom specialpedagogerna ingår bland annat skolsköterska och skolkurator i teamet.

Årskurs F-6

Liv Nielsen

liv.nielsen@danderyd.se

Anna Helander

anna.helander@danderyd.se