Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Anpassad grundskola inriktning ämnesområden

Inriktningen mot ämnesområde har funnits på Kevingeskolan sedan hösten 2006. I klassen går elever med olika grad av intellektuell funktionsnedsättning, med eller utan motorisk tilläggsdiagnos.

Vår undervisning planeras i grupp men är individuellt anpassad efter varje elevs behov.

Vi arbetar enligt läroplan Lgrsär22 med ämnesområdena estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Vi arbetar både i grupp och enskilt och använder mycket estetiska uttryck i undervisningen, till exempel musik.

Lärare och personal har lång erfarenhet av arbete inom Anpassad grundskola och idag arbetar en specialpedagog, en musikterapeut, en fritidspedagog samt två resursassistenter hos oss.

Kontakt

Vill du veta mer om oss, ring oss gärna på telefon 08-568 915 19.