Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Så arbetar vi

Elevernas motoriska och kreativa utveckling är viktiga förutsättningar för lärandet. Ämnen som musik, slöjd, bild och idrott har därför sina givna platser i skolarbetet. Vi satsar också på naturvetenskap och matematik på ett tidigt stadium.

Arbetsglädje, kamratskap, arbetsro

Arbetet hos oss präglas av glädje, flexibilitet och en bra miljö för lärande. Vi ger varandra arbetsro genom att uppträda lugnt och hänsynsfullt inomhus. Utomhus får vi springa och leka livliga lekar.

Vi bryr oss om varandra och är rädda om varandra. Vi använder oss av ett vårdat språk och under skoltid är vi kvar på skolans område, så att alla vet var vi är. Vi är rädda om naturen och hjälps åt att hålla skolans område fritt från skräp och är försiktiga med buskar och träd. I vår skola ska ingen behöva gå ensam på rasterna.

Trivsel och trygghet

Vi arbetar för en trivsam, glad och härlig skola där alla har det bra och blir sedda. Vårt mål är att skapa en god miljö för utveckling och lärande. Vi möter eleverna och deras arbete med respekt.

Trygghet skapar vi genom heldagsomsorg i arbetslaget, fadderverksamhet och våra traditioner. Vi uppmuntrar eleverna att påverka sin skola och sin skolgång genom klass- och elevråd.

Vi arbetar aktivt med att motverka mobbning. I “Gemensamma krafter” skapar vi ett nätverk av hem, skola och fritid runt våra barn. Du som förälder är vår viktigaste samarbetspartner.