Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Kevingeskolans fritidshem

Fritidshemmen på Kevingeskolan består av fritids för åk F-3 samt Solrosen för åk 4- 6 . Vi har öppet mellan klockan 7.15-17.15 under både vardagar och lov.

Vårt uppdrag är att förena god omsorg och pedagogisk verksamhet. Vi stimulerar elevernas utveckling och lärande och erbjuder en meningsfull fritid. Fritidspersonalen är med i de olika klasserna under skoldagen. Det gör att vi får en god helhetssyn på barnens dag både i skolan och på fritidshemmet.

På fritids fångar vi och tar vara på barnens intressen och skapar situationer i vardagen där de utmanas i sitt lärande. Vi utgår från deras lust och behov men uppmuntrar även till nya utmaningar och till att våga prova nya saker. Viktigt är lek och rörelse, utomhusvistelse och skapande.

Vi satsar också på att utveckla barnens sociala förmåga. Det gör vi genom att dela in dem i olika lekgrupper där vi tränar på samarbete och att lösa konflikter, dela med sig, lyssna på varandra, vänta på sin tur, följa regler, våga ta plats, ta hänsyn, träna sin fantasi och komma med nya idéer. Vi gör detta i styrda och ledarledda övningar och lekar men även i så kallad fri lek under medverkan av våra pedagoger.