Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Fritidshem

Fritidshemmet på Kevingeskolan är öppet för alla barn från förskoleklass till årskurs 6. Vi har öppet mellan klockan 7.15-17.15 under både vardagar och lov.

Vårt uppdrag är att förena god omsorg och pedagogisk verksamhet. Vi stimulerar elevernas utveckling och lärande och erbjuder en meningsfull fritid. Fritidspersonalen är med i de olika klasserna under skoldagen. Det gör att vi får en god helhetssyn på barnens dag både i skolan och på fritidshemmet.

På fritids fångar vi och tar vara på barnens intresse och skapar situationer i vardagen, där de utmanas i sitt lärande. Vi utgår ifrån deras lust och behov men uppmuntrar även till nya utmaningar och till att våga pröva nya saker. Viktigt är lek och rörelse, utomhusvistelse och skapande.

Vi satsar också på att utveckla barnens sociala förmåga. Det gör vi genom att dela in dem i olika lekgrupper där vi tränar på samarbete och att lösa konflikter, dela med sig, lyssna på varandra, vänta på sin tur, följa regler, våga ta plats, ta hänsyn, träna sin fantasi och komma med idéer. Vi gör detta i styrda och ledarledda övningar och lekar och i så kallad fri lek under noggrann uppsikt.

Solrosen för mellanstadieelever

Solrosens håller öppet för alla mellanstadieelever som är inskrivna på Kevingeskolan. Solrosen är en friare form av fritidshem vilket betyder att du kan besöka fritids när du vill. Här kan du varva ned efter skoldagen, umgås med dina vänner, spela brädspel eller dataspel, pyssla eller bara läsa en bra bok i lugn och ro. Om du vill kan du delta i olika aktiviteter som bakning, målning eller idrott i gympasalen.

Vi öppnar och stänger vid samma tider som skolans övriga fritidshem. Varje dag kan du äta mellanmål i restaurangen från klockan 15.

Telefon: 08 - 568 915 36
E-post: fornamn.efternamn@danderyd.se