Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Slagverk och trummor

På trumset får du lära dig och träna olika kompstilar till jazz, pop/rock & latin. Vi arbetar med olika rytmiska övningar, koordination och notläsning. Så småningom kanske du kan spela i någon rockgrupp eller i någon av Kulturskolans ensembler.

Undervisningen

Om du fyllt 9 år (åk 3) eller är äldre börjar du med att spela trummor. Känner du att du vill gå vidare kan du sedan prova olika typer av slagverk som är ett samlingsnamn för en mängd olika instrument. Så småningom kanske du kan spela i någon rockgrupp eller i någon av Kulturskolans ensembler.

Lokaler

Undervisningen sker i Kulturskolans lokaler på Danderydsgården, Noragårdsvägen 27.

Ämnesplan Slagverk

Slagverkstudio (9-19 år)

Trum/slagverkstudion är för dig som fyllt 9 år (åk 3) eller är äldre och vill lära dig spela trummor/slagverk. För så väl helt nybörjare som för dig på en mer avancerad nivå. Du har en lektion i veckan och möjlighet att uppträda en gång per läsår.

Ensemblelinje– slagverk (11-19 år)

Ensemblelinjen är för dig som har spelat i studion i minst 2 år och vill ta ditt spelande ett steg till. Vi förutsätter ett stort engagemang från dig och att du tar dig tid att öva på egen hand.
Om du uppfyller kunskapskraven erbjuds du att spela i en av Kulturskolans ensembler/orkestrar. Som medlem i en ensemble/orkester har du två lektionstillfällen varje vecka, varav det ena är ensemble/orkesterrepetition. Kontakta din lärare  om du är intresserad så kan ni tillsammans avgöra om det passar dig. Generella krav för medverkan i orkester:

Blåsorkester

Stråkorkester

Rockskolan

Kontakt

Har du funderingar eller frågor, kontakta våra lärare!

Mats Apel (slagverk)

mats.apel@danderyd.se