Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Slagverk och trummor

På trumset får du lära dig och träna olika kompstilar till jazz, pop/rock & latin. Vi arbetar med olika rytmiska övningar, koordination och notläsning. Så småningom kanske du kan spela i någon rockgrupp eller i någon av Kulturskolans ensembler.

Undervisningen

Om du fyllt 9 år (åk 3) eller är äldre börjar du med att spela trummor. Känner du att du vill gå vidare kan du sedan prova olika typer av slagverk som är ett samlingsnamn för en mängd olika instrument. Så småningom kanske du kan spela i någon rockgrupp eller i någon av Kulturskolans ensembler.

Om du inte har fyllt 9 år (åk 3) har du möjlighet att prova slagverk och harpa i Folkmusikverkstaden, det är en bra och rolig introduktion till slagverk!

Lokaler

Undervisningen sker i Kulturskolans lokaler på Danderydsgården, Noragårdsvägen 27.

Ämnesplan Slagverk

Folkmusikverkstad (7-8 år)

Folkmusikverkstad vänder sig till barn i åk1 och  2 och ges ute på vissa skolor. Lektionerna ligger i anslutning till skoldagen. Syftet är att på ett lekfullt sätt lära sig börja spela på ett instrument (harpa och slagverk). Lektionen består av spel på instrument, lek och sång. Barnen får en bra allmänmusikalisk grund så att de senare kan välja valfritt instrument eller annan konstform. Vi framträder även under läsåret. Instrument finns på plats (ej hemlån) och ingår i kursen.

Slagverkstudio (9-19 år)

Trumstudion är för dig som fyllt 9 år (åk 3) eller är äldre och vill lära dig spela trummor/slagverk. För så väl helt nybörjare som för dig på en mer avancerad nivå. Du har en lektion i veckan och möjlighet att uppträda en gång per läsår.

Ensemblelinje– slagverk (11-19 år)

Ensemblelinjen är för dig som har spelat i studion i minst 2 år och vill ta ditt spelande ett steg till. Vi förutsätter ett stort engagemang från dig och att du tar dig tid att öva på egen hand.
Om du uppfyller kunskapskraven erbjuds du att spela i en av Kulturskolans ensembler/orkestrar. Som medlem i en ensemble/orkester har du två lektionstillfällen varje vecka, varav det ena är ensemble/orkesterrepetition. Kontakta din lärare  om du är intresserad så kan ni tillsammans avgöra om det passar dig. Generella krav för medverkan i orkester:

Blåsorkester

Stråkorkester

Rockskolan

Kontakt

Har du funderingar eller frågor, kontakta våra lärare!

Mats Apel (slagverk)

mats.apel@danderyd.se