Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Vår verksamhet

Kulturskola = DANS + BILD + TEATER + MUSIK

Danderyds kulturskola har verksamhet i dans, konst, teater och musik. Verksamheten har som målsättning att integrera ämnena med varandra och ge eleverna möjlighet att utveckla nya uttryckssätt. Orkestrar, körer och våra olika ensembler utgör en viktig del av verksamheten. Till sin hjälp har eleverna tillgång till våra lärare som är utbildade pedagoger och specialister inom sina ämnesområden.

Kulturskolan har cirka 1100 elever som deltar i vår undervisning på sin fritid. Vi genomför cirka 80 föreställningar och konserter per år, varav en stor del äger rum på skolorna runt om i kommunen.

Mål och uppdrag

Det övergripande målet med kulturskoleverksamheten är att bidra till att eleven utvecklar en allsidig personlighet. "Kultur engagerar elevens emotionella, intellektuella och estetiska sinnen."

Kulturskolans uppdrag, uttryckt i fyra punkter:

  • Eleven ska utveckla sin förmåga till skapande, enskilt och tillsammans med andra.
  • Eleven ska ges möjlighet att framträda inför publik.
  • Eleven ska ges utrymme att påverka undervisningens innehåll och form.
  • Föräldrar ska hållas informerade om elevens framsteg.

Kvalitetssäkring

Danderyds kulturskola är kvalitetscertifierad enlig Qualismodellen. Vi var den första Qualiscertifierade kulturskolan i landet!

Qualis kvalitetsrapport 2017

Likabehandlingsplan

Danderyds kulturskola har en antagen plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan 2018/2019

Elevenkäter

Se vad våra elever tycker om kulturskolan i våra elevenkäter:

Elevenkäter 2019 (elever 9-12 år)
Elevenkäter 2019 (elever 13-19 år)

Elevenkät 2018 (elever från åk 3 och uppåt)

Elevenkät 2016

Elevenkät 2014

Samarbetspartners

Vissa ämnen/kurser är så populära att kulturskolan inte har tillräckligt med resurser för att kunna erbjuda alla sökande en plats. Detta gäller främst undervisning inom ämnena piano och gitarr. Vi rekommenderar då att ta kontakt med de fristående musikskolor som bedriver undervisning i Danderyd och får bidrag för sin verksamhet.