Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Mörbyskolans anpassade grundskola, årskurs 7 - 9

Med kunskap och hjärta som ledord värnar Mörbyskolans anpassade grundskola om alla elevers rätt att utvecklas så långt som möjligt.

Det innebär att våra erfarna pedagoger arbetar för att stödja både den personliga och kunskapsmässiga utvecklingen. Utveckling och lärande liksom tillitsfulla relationer och ett socialt samspel med andra elever är självklart för oss. Därför får elever som läser utifrån den anpassade grundskolan hos oss även tillhörighet i en grundskoleklass. Utöver aktiviteter i en större gemenskap skapas på det sättet utrymme för elever att utvecklas längre tillsammans med andra genom ämnesundervisning utifrån grundskolans läroplan.