Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Pedagogik

Mörbyskolan har personal med hög kompetens, undervisningen är varierad och i ständig utveckling. Pedagogerna möter varje elev efter dennes förutsättningar.

Kärnvärden

All verksamhet genomsyras av våra kärnvärden som är:

  • Trygghet
  • Vi-känsla
  • Arbetsglädje
  • Kompetens
  • Kunskap
  • Kreativitet

 

Läroplan (Lgr22), kursplaner och förordningar

På Skolverkets hemsida finns mycket information om skolans uppdrag, läroplaner och förordningar. 

Grundskolans läroplan och kursplaner

Information från skolverket som riktar sig till föräldrar och elever

Läs mer om skolans lagar och förordningar