Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Högsta kvalitet på Mörbyskolan

Under april månad 2024 genomförde Skolinspektionen en planerad kvalitetsgranskning av Mörbyskolans verksamhet. Fyra verksamhetsområden ingick i granskningen: rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning. Mörbyskolan når högsta nivån på samtliga granskade områden!

Utdrag ur Skolinspektionens beslut efter granskning av Mörbyskolans verksamhet, vårterminen 2024:

"Skolinspektionen bedömer att kvalitetskriterierna uppfylls vid Mörbyskolan i följande utsträckning:

Rektors ledarskap
Rektorn leder och styr i hög utsträckning skolans utveckling.

Undervisning
Undervisningen främjar i hög utsträckning elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden.

Trygghet och studiero
Skolan arbetar i hög utsträckning så att utbildningen präglas av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete.

Bedömning och betygssättning
Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i omdömen och betyg ges i hög utsträckning.

Skolinspektionen avslutar härmed granskningen av Mörbyskolan."

Det är mycket ovanligt att skolor når den högsta kvalitetsnivån, "hög utsträckning", på samtliga granskade områden.

Läs hela beslutet och rapporten från granskningen:

Skolinspektionens beslut

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.