Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Kvalitetsarbete

En kvalitetsredovisning lämnas till Danderyds kommun av rektor en gång per år och är en sammanfattning över hur skolan har nått resultat inom bland annat lärande och måluppfyllelse.

Kvalitetsredovisningen är också ett underlag för utvecklingsarbetet på skolan.

Utöver kvalitetsredovisningen görs kommungemensamma undersökningar kring hur nöjda elever och föräldrar är med verksamheten. Frågorna handlar bland annat om arbetsro, kunskapsutveckling och möjligheter att påverka.

Utöver detta genomför Skolinspektionen och Våga Visa observationer och inspektioner. Våga visa är ett kommungemensamt samarbete som syftar till att höja kvalitén på verksamheten.

Danderyds kommuns kvalitetsarbete