Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Vuxenteam

Vuxenteamet består av kurator och en grupp lärare som har till uppgift att stödja Fighting for friendship-gruppen och arbeta mot kränkningar på skolan samt arbeta förebyggande och främjande.

All form av kränkande behandling stoppas genom att:

  • Alla på skolan ansvarar för att reagera, gripa in och rapportera kränkande beteenden.
  • Personal och i viss mån FFF-are arbetar för att motverka och förhindra kränkande behandling, samt föregår med goda exempel.
  • Vuxenteamet har vid fall av kränkande behandling enskilda samtal.

Vuxenteamet får kännedom om kränkande behandling genom att arbetslagen, övrig personal, elever eller föräldrar anmäler. Det finns även möjlighet att göra anonyma anmälningar i en brevlåda som finns utanför kurators rum eller skicka meddelande till vuxenteamet via Vklass via skolkuratorn.

Trivselenkäter är ett annat sätt att fånga upp kränkande behandling och görs av alla elever varje termin.

Vuxenteamet har konferens varje vecka för planering av likabehandlingsarbetet och beslut om åtgärder och uppföljning kring kränkningsincidenter.

Vuxenteamet arbetar med elevernas sociala välbefinnande. Det viktigaste styrdokumentet i det arbetet är Mörbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mörbyskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering 2023/24

Om Fighting For Friendship

Redan 2005 fick Mörbyskolan ett hedersomnämnande från Emerichfonden för vårt fina likabehandlingsarbete med motiveringen: "mot våld och mobbning som främjar medmänsklighet och omtanke". Vi driver ett ständigt utvecklingsarbete inom området och anpassar verksamheten efter nya lagar, riktlinjer och utvärderingar.