Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Elevhälsoteam

Vårt uppdrag i elevhälsoteamet är ett målmedvetet arbete för att främja trivsel och hälsa och öka gemenskap och arbetsglädje. Elevhälsans förebyggande och främjande arbete ska stödja elevernas lärande och utveckling inom samtliga områden.

Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektor, kurator, skolsköterska, psykolog, specialpedagoger, studie och yrkesvägledare,

Elevhälsoteamet har veckovisa möten där elevärenden diskuteras och man kommer överens om förslag till åtgärder. Oro för elever tas på allvar och kan komma från vårdnadshavare, mentorer, undervisande lärare eller från arbetslagen. Man beslutar om åtgärder och informerar den/de personer som behöver vara delaktiga i ärendet. Alla ärenden följs upp och dokumenteras. Vi följer regler om sekretess strikt.