Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Elevhälsoteam

Vårt uppdrag i elevhälsoteamet är ett målmedvetet arbete för att främja trivsel och hälsa och öka gemenskap och arbetsglädje. Elevhälsans förebyggande och främjande arbete ska stödja elevernas lärande och utveckling inom samtliga områden.

Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektor, kurator, skolsköterska, psykolog, specialpedagoger, studie och yrkesvägledare,

Elevhälsoteamet har veckovisa möten där vi tar upp elevärenden och kommer överens om åtgärder. Oro för elever tas på allvar och kan komma från vårdnadshavare, mentorer, undervisande lärare eller från arbetslagen. Vårt arbete bygger på att vi har ett tätt samarbete och en dialog med vårdnadshavare. Alla ärenden följs upp och dokumenteras. Vi som arbetar i elevhälsan har en starkare grad av sekretess än övrig personal.