Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Föräldraråd

På Mörbyskolan har vi ett föräldraråd där alla intresserade är välkomna att delta. Föräldrarådet möts 1-2 gånger per termin och träffar då skolledningen.

Föräldrarådets former och syfte

Mål

Forum för samråd, information och påverkan
Komplement till den verksamhet som redan finns

Syfte

 • Dialog med föräldrar och skolledning
 • Informationskanal
 • Vara drivande i vissa frågor
 • Kan inte besluta, men vara rådgivande
 • Diskussionsforum
 • Anordna aktiviteter

Arbetsformer

 • Rektor sammankallar och bjuder in via Vklass
 • Rullande sekreterare – en förälder väljs vid varje möte
 • Minnesanteckningar läggs ut på Vklass
 • Ett till två möten per termin
 • INGEN diskussion av enskilda elever eller personal på skolan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.