Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Föräldraråd

På Mörbyskolan har vi ett föräldraråd där alla intresserade är välkomna att delta. Föräldrarådet möts 1-2 gånger per termin och träffar då skolledningen.

Föräldrarådets former och syfte

Mål

Forum för samråd, information och påverkan
Komplement till den verksamhet som redan finns

Syfte

 • Dialog med föräldrar och skolledning
 • Informationskanal
 • Vara drivande i vissa frågor
 • Kan inte besluta, men vara rådgivande
 • Diskussionsforum
 • Anordna aktiviteter

Arbetsformer

 • Rektor sammankallar och bjuder in via Vklass
 • Rullande sekreterare – en förälder väljs vid varje möte
 • Minnesanteckningar läggs ut på Vklass
 • Ett till två möten per termin
 • INGEN diskussion av enskilda elever eller personal på skolan