Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Elevutveckling

Vår vilja att hela tiden utvecklas, liksom det nära samarbetet med vårdnadshavare, gör att vi med stolthet kan säga att vi ger eleverna rätt stöd utifrån sina individuella förutsättningar.

Hos oss finns kompetens rörande situationer och utmaningar som kan uppstå för elever med intellektuell funktionsnedsättning men också till följd av språkstörning eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Tillsammans arbetar vi för att alla ska få växa och utveckla sin självständighet inför framtiden.