Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Elevråd

Vi har en elevrådsstyrelse bestående av tre elever från år 9 (ordförande, vice ordförande och sekreterare) – två elever från år 8 och två elever från år 7 samt en klasstödjare. Elevrådsstyrelsen sammanträder var tredje vecka.

I elevrådet finns två elever från varje klass representerade. Elevrådet sammanträder var tredje vecka årskursvis på mentorstiden. Klassen har klassråd 1-2 gånger i månaden. Det finns en tydlig ärende/beslutsgång mellan elevrådsstyrelse, elevråd och klassråd.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.