Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Elevråd

Vi har en elevrådsstyrelse bestående av tre elever från år 9 (ordförande, vice ordförande och sekreterare) – två elever från år 8 och två elever från år 7 samt en klasstödjare. Elevrådsstyrelsen sammanträder var tredje vecka.

I elevrådet finns två elever från varje klass representerade. Elevrådet sammanträder var tredje vecka årskursvis på mentorstiden. Klassen har klassråd 1-2 gånger i månaden. Det finns en tydlig ärende/beslutsgång mellan elevrådsstyrelse, elevråd och klassråd.