Kvalitet i förskolor och skolor

Bildningsförvaltningen ansvarar för att bedöma och förmedla en bild av kvaliteten i Danderyds förskolor och skolor. Bedömningarna baseras på enkäter som besvaras av vårdnadshavare och elever, verksamheternas självvärderingar samt statistik.

Jämför gymnasieskolor

Varje år låter Gymnasieantagningen Storsthlm elever i årskurs 2 på gymnasiet svara på en enkät kring trivsel, trygghet och lärande på sin skola och inom sitt program.

Sammanställningen av enkätsvaren kan till exempel hjälpa dig som ska välja gymnasieutbildning och -skola. Du kan välja att jämföra de gymnasieskolor som ligger just i Danderyd om du vill.

Hitta och jämför gymnasieskolor i Stockholms län

Våga visa

Våga visa är ett utvärderingssamarbete där Danderyds förskolor och grundskolor jämförs och utvärderas genom enkäter. 

Kvalitetsutvärdering Våga visa

Statistik från Skolverket

På Skolverkets webbplats kan du ta del av officiell statistik om alla skolor i Sverige. Vill du jämföra skolor i andra kommuner med varandra, finns också jämförelsetjänsten Välja skola. Där presenteras Skolverkets olika mått för skolors kvalitet och resultat.

Utbildningsguiden (Skolverket)

Statlig inspektion

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.

Beslut och rapporter från Skolinspektionen

Öppna jämförelser från SKR

Sveriges kommuner och regioner (SKR) ger en översiktlig bild av resultaten i grund- och gymnasieskolorna i sin rapport Öppna jämförelser. Där beskrivs skolornas studieresultat och resurser på kommunnivå.

Öppna jämförelser grundskola 2023

Öppna jämförelser gymnasieskola 2023

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-12-07